S’obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, učenici će biti osposobljavani za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
 • samostalnu pripremu informacija o događajima i pojavama u novinarskim formama (vest, proširena vest, tonska vest, video vest, vesti u nizu, izveštaj, izjava, intervju)
 • učestvovanje u pripremi informacija i ostalog materijala za izradu složenijih novinarskih formi (novinarski članak, radio i tv paket, reportaža u štampi, na radiju, televiziji, onlajn mediju)
 • prezentuje vesti u programima elektronskih medija i vodi manje složene emisije
 • efikasan rad u timu
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u karijeri
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu
 • razvijanje kritičkog mišljenja kao jedne od osnovnih foskula novinarske profesije
 • sticanje znanja i veština za uključivanje u sve novinarske poslove koji se obavljaju u radio i TV centrima, novinskim agencijama, novinskim kućama
 • korišćenje softverskih i hardverskih komponenti multimedijalnih sistema
 • korišćenje softverskih multimedijalnih alata u audio i video produkciji.