Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil Novinar saradnik je osposobljavanje učenika za obavljanje zadataka u svim vrstama medija, kao i učešće u složenijim novinarskim poslovima uz koordinaciju diplomiranog novinara i po nalogu urednika.

Obrazovni profil Novinar saradnik, pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, obuhvata i stručne nastavne predmete: 

  • Odnosi sa javnošću
  • Novinarstvo
  • Novinarski žanrovi
  • Istorija medija
  • Stilistika
  • Komunikologija
  • Retorika i novinarska etika
  • Dramaturgija
  • Produkcija u kulturi i medijima
  • Kulturologija

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Novinar saradnik možete preuzeti ovde.