Tokom nastave, direktno se povezuje teorija i praksa, a tako i rad u učionicama opšte namene sa radom u specijalizovanim prostorijama škole.

U okviru nastavnog plana i programa, učenici  kreiraju i realizuju časopise, autorske emisije i u stalnom su kontaktu sa praksom kroz realizaciju ekskluzivne praktične nastave na raznim televizijama, radijima i novinskim kućama.