Kontinuiranim stručnim usavršavanjem nastavnika, interdisciplinarnim pristupom, poštujući individiualne karakteristike učenika, njihove potrebe i interesovanja, Srednja škola Atimedia na prvo mesto stavlja funkcionalnost znanja.

U našoj školi negujemo pozitivne vrednosti, ohrabrujemo učenike da iskažu svoje ideje i talente, kroz različite školske projekte, nastavne sekcije, vršnjačku edukaciju. Kroz sve ove aktivnosti učenici stiču samopouzdanje, širok spektar znanja i veština, inicijativnost i motivaciju za nove ideje i predloge.

Uspesi i priznanja naših učenika potvrđuju nam da smo pre više od deset godina kreirali sliku savremene moderne nastave i  motivišu nas da nastavimo u tom pravcu, da kontinuirano osmišljavamo i pružamo jedinstvene kvalitetne nastavne sadržaje.

Učenici naše škole stiču metakognitivna znanja, kroz svakodnevne podsticaje stručnih nastavnika ostvarenih u svojim oblastima. Stečena znanja i veštine su lako primenjive i kao takve služe svrsi i omogućavaju da svaki učenik ponaosob, shodno svojim intersovanjima i afinitetima, deluje te time doprinosi kvalitetnijem i uspešnijem daljem profesionalnom radu i karijeri.

Projektna nastava

Projektna nastava kao nezaobilazni segment kreativnog učenja u našoj školi omogućava svakom učeniku da sve ideje realizuje u praksi i na svom primeru uz mentorstvo prosfesora prati svoji napredak tokom školovanja.

Rad u malim grupama

U Artimediji je zastupljen rad u malim grupama kako bi se uspešno pratile obrazovne potrebe svakog  učenika što doprinosi razvoju timskog rada kroz razne projekte i praksu.

Mentorska i individualna nastava

Prepoznavanje  talenata, kvaliteta  i potreba svakog učenika ponaosob samo su neke pojedinosti  koje srednja škola Artimedia stavlja u prvi plan. U školi se neguje vršnjačko učenje gde bolji učenici pomažu slabijim da savladaju gradivo.  Često se dogodi da se učenici uzajmno pomažu,  kroz razmenu iskustva pa samim tim i sklope prijateljstva koja traju dugi niz godina.

Savremen pristup nastavi

Sa učenicima se radi na poseban način, kroz interaktivnu i interdisciplinarnu nastavu koja je prilagođena visokim akademskim zahtevima. Profesori u radu sa učenicima ih ohrabruju za samoinicijativnost  pri razvoju svojih ideja kroz samostalna istraživanja i projekte. Razvijanjem ovakvih veština, učenici u daljem školovanju lakše podnose obim učenja, zato što nauče kako da organizuju svoje vreme, način kako da dođu do informacija i kako uspešno  da rešavaju zadatke kroz analizu i sintezu.

Praktična primena

U sklopu nastavnih aktivnosti često organizujemo posete pozorištima, filmskim setovima i novinarskim redakcijama gde učenici mogu praktično da primene ono što su usvojili na predavanjima. Putem ovih poseta učenici razvijaju svestranost, radoznalost i kritičko mišljenje.

Društveni život srednje škole Artimedia je upotpunjen sa raznim sekcijama i vannastavnim aktivnostima koje škola organizuje, kulturni i humanitarnim manifestacijama.

Od početka osnivanja  Srednja škola „Artimedia“ verno i sa stalnim unapređenjem nastavnog procesa ostvaruje svoju viziju da učenike osposobljava za samostalni rad i za dalje uspesno školovanje u zemlji i inostranstvu.