U svakoj školi pa i u Artimediji, svakom odeljenju se, odlukom Uprave škole, dodeljuje odeljenjski starešina. Starešina je divna osoba i svima je manje više poznato koji je njegov posao, koji je njegov zadatak. Ali, starešinu nisu birali učenici.

U Srednjoj školi Artimedia, njeni učenici, posle mesec dana provedenih u školi, lično, uz konsultaciju sa psihološko-pedagoškom službom škole, biraju svog MENTORA, osobu iz redova nastavnika. Biraju mentora po svojoj meri.

Mentor je veoma važna uloga u životu Artimedije i njenih učenika. Poverljivi razgovori, savetovanja, profesionalna usmeravanja, motivacija i prevazilaženje problema, podrška…

MENTORU je zadatak da prati rad, učenje, vannastavne aktivnosti, napredovanje i ponašanje učenika – štićenika. Njegova uloga je da zajedno sa odeljenjskim starešinom, stručnim službama kao i nastavnicima, pomogne svom štićeniku da pronađe svoj pravi put u Artimediji.