Originalno postavljen koncept rada zasnovan na ambiciji da ARTIMEDIA bude savremena evropska srednja škola, odredio je okvir za izbor nastavnog kadra.

U izboru kadra pošlo se od stava da faktor čovek, u ovom slučaju ličnost nastavnika, zauzima centralno mesto. Osnovni kriterijumi su da to budu osobe sa visokim stepenom opšte kulture, stručnjaci i poznavaoci svoje nauke, interdisciplinarne osobe sa širokom lepezom ličnih afiniteta. Osobe koje će prepoznati specifičnost učenika, njegove realne afinitete, a onda ga usmeriti ka željenom, pravom putu i znalački ga voditi na tom jedinstvenom putovanju kroz srednju školu.

Profesionalci, ali i animatori spremni da primenjuju savremene metode i načine rada sa mladima, spremni da učenike razumeju i da budu na njihovoj strani, spremni da se stalno usavršavaju, adaptiraju, ostvarene osobe koje mogu da obezbede učenikovo pravo na različitost, pravo na incijativu, učenikovo pravo na pitanje i odgovor.

Vodilo se računa da se ispoštuju principi različitosti što se tiče godina starosti i radnog iskustva, tako da su izabrani profesori sa višegodišnjim iskustvom, priznati stručnjaci, ali i mladi ambiciozni nastavnici sa velikim potencijalom za rad sa mladima, sa praktičnim iskustvima, kao i provereni i uspešni pedagozi iz osnovnih i srednjih škola ali i sa fakulteta.