Tim za saradnju sa roditeljima Srednje škole Artimedia čini kompletan kolektiv škole, psihološko pedagoška služba, direktor, ali i osnivači škole.

Poznato je da je Artimedia sredina sa malim brojem đaka koji borave u školi od 8:30 do 16:30 u okviru celodnevne nastave. U tom smislu, sve se zna, sve se brzo sazna, sve informacije se brzo prenose dalje i nemoguće je da se za bilo koju temu ne čuje ili ne sazna. Kada kažemo “sve”, mislimo na bukvalno sve, na sve teme koje čine život jedne srednjoškolske ustanove.

Psihološko pedagoški tim škole je sačinjen od pedagoga, specijalnog pedagoga i psihologa.

Razmena informacija sa roditeljima je na dnevnom nivou. Nivo komunikacije, njegov oblik, frekvenciju, dinamiku, određuje želja i potreba roditelja, uređuje dogovor dve strane, ali i potreba škole i njenih zaposlenih. Uvek u cilju punog interesa deteta.

Komunikacija se realizuje telefonskim putem, elektronski, putem pošte, grupnih i individualnih sastanaka sa bilo kojim članom kolektiva škole, direktorom ili osnivačima škole.

Škola realizuje roditeljske sastanke zakazane od strane odeljenjskih starešina, direktora ili osnivača škole.

Direktor redovno organizuje sastanke Saveta roditelja u kome se nalazi po jedan roditelj – predstavnik odeljenja/razreda.