Srednja škola Artimedia ekskluzivno predstavlja najnoviji obrazovni profil Saradnik u digitalnim medijima. Oblasti koji se izučavaju na smeru Digitalni mediji su:

  • Digitalna komunikacija
  • Digitalni marketing
  • Grafički dizajn
  • Dizajn medija za digitalne kanale
  • Osnovi animacije
  • Montaža
  • Kulturologija
  • Produkcija u kulturi i medijima
  • Dramaturgija

Šta donosi stečena kvalifikacija po završetku školovanja?

Kvalifikacija Saradnik u digitalnim medijima je usmerena na potrebe društva i pojedinca, njegovog zapošljavanja kao i na dalje školovanje. Interdisciplinarnost kvalifikacije omogućava širinu kompetencija koje kandidat stiče tokom školovanja u oblasti komunikacije i marketinga na digitalnim medijima.

Stečena kvalifikacija integriše umetničke, dizajnerske, medijske i humanističke discipline. Ova kvalifikacija ima tri osnovna usmerenja: digitalna komunikacija, vizuelna komunikacija, digitalni marketing. Kvalifikacija Saradnik u digitalnim medijima spaja savremene stvaralačke prakse, humanističke teorije i razumevanje novih medija i informacionih tehnologija.

Interdisciplinarni koncept kvalifikacije Saradnik u digitalnim medijima omogućava širinu kompetencija koje učenik stiče tokom školovanja u oblasti digitalne komunikacije i marketinga i digitalnih medija.

U cilju sveopšteg interdisciplinarnog osnaživanja lica sa ovom kvalifikacijom, stiče se visok nivo digitalne pismenosti, opšte kulture, kulture komunikacije, estetike, ali se stiču i neophodne veštine iz oblasti  grafičkog dizajna, dizajna digitalnih medija, montaže slike i videa.

Kvalifikacija Saradnik u digitalnim medijima je pre svega okrenuta ka komunikaciji i marketingu na digitalnim medijima. Fokus je na umetničkom, stvaralačkom i kreativnom osnaživanju kapaciteta, sa akcentom na komunikaciji, strategiji i kreiranju, a ne na tehničkim i programerskim veštinama.

Pored strukovnih studija, zahvaljujući opšte obrazovnom stečenom znanju, po završetku školovanja u Srednjoj školi Artimedia, učenici mogu da upišu bilo koje studije društveno humanističkih nauka i umetničke akademije.

Pripremite vaše dete za posao budućnosti! Samo u Artimediji najnoviji obrazovni profil DIGITALNI MEDIJI.

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Saradnik u digitalnim medijima možete preuzeti ovde.

Načinite prvi korak!

Pozivamo Vas da nas pozovete na +381 (0)11 30 66 369, zakažite sastanak, dođite i dopustite da se zajedno uverimo da li smo kompatibilni sa Vašim detetom i njegovim afinitetima.

Online prijava