Kvalifikacija Saradnik u digitalnim medijima integriše umetničke, dizajnerske, medijske i humanističke discipline. Ova kvalifikacija ima tri osnovna  usmerenja: digitalna komunikacija, vizuelna komunikacija, digitalni marketing. Kvalifikacija Saradnik u digitalnim medijima spaja savremene stvaralačke prakse, humanističke teorije i razumevanje novih medija i informacionih tehnologija.

Tokom školovanja, učenik se osposovljava da:

 • aktivno doprinosi negovanju kulture dijaloga, uvažavanju i negovanju različitosti i poštovanju osnovnih normi komunikacije
 • poznaje specifične karakteristike različitih modaliteta komunikacije
 • ume jasno da iskaže određeni sadržaj, da ga prilagodi zahtevima i karakteristikama situacije
 • stečena teoretska znanja primeni u budućim zanimanjima
 • učestvuje u kreiranju sadržaja za digitalni marketing
 • razume i primeni specifičnosti digitalne komunikacije na različitim vrstama digitalnih medija (portalima, društvenim mrežama, internet prezentacijama…)
 • primeni stečena znanja u digitalnom marketingu
 • razume povezanost dizajna i krajnje funkcije digitalnih medija
 • koristi napredne alate i mogućnosti aplikativnih softvera koji se koriste u digitalnim medijima.
 • vizualizuje ideju na digitalni način u odabranom softveru
 • se efikasno izrazi kroz forme grafičko vizuelnih komunikacija
 • se služi osnovnim alatima u softverima koji se koriste u grafičko vizuelnima tehnikama.