Obrazovni smer Digitalni mediji je pre svega okrenut ka komunikaciji i marketingu na digitalnim medijima. Fokus je na umetničkom, stvaralačkom i kreativnom osnaživanju kapaciteta učenika, sa akcentom na komunikaciji, strategiji i kreiranju, a ne na tehničkim i programerskim veštinama. Stiče se visok nivo digitalne pismenosti, opšte kulture, kulture komunikacije, estetike, ali se stiču i neophodne veštine iz oblasti  grafičkog dizajna, dizajna digitalnih medija, montaže slike i videa.

Kroz nastavne predmete učenik se osposobljava da samostalno pripremi projektni zadatak za sprovođenje digitalne komunikacije i digitalnog marketinga, da kreira digitalne oglasne poruke i marketinške kampanje, kao i da oblikuje sadržaj za digitalne medije putem grafičko vizuelnih tehnika.

Pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, oblasti koji se izučavaju na smeru Digitalni mediji su:

  • Digitalna komunikacija
  • Digitalni marketing
  • Grafički dizajn
  • Dizajn medija za digitalne kanale
  • Osnovi animacije
  • Montaža
  • Kulturologija
  • Produkcija u kulturi i medijima
  • Dramaturgija

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Saradnik u digitalnim medijima možete preuzeti ovde.