Zahvaljujući tehnološkoj opremljenosti škole, učenici svakodnevno imaju pristup svim alatima koji su potrebni za sticanje praktičnih znanja. Kroz individualne i grupne projekte, na časovima i u vannastavnim aktivnostima učenici realizuju praktičnu nastavu tokom cele godine. Pored toga, planom i programom je predviđen fond časova za praktičnu nastavu kada učenici isključivo rade na zadatom projektu koji se na kraju evaluira ocenom.