Dramski smer nudi široku lepezu nastavnih predmeta, a tako i mogućnost sticanja znanja iz mnogih delatnosti koje imaju široku upotrebu.

Gluma, režija, snimanje, montaža, scenario, istorija pozorišta i filma su oblasti kroz koje učenici prolaze tokom školovanja. Podjednaka pažnja se posvećuje glumi kao i ostalim nastavnim predmetima sa idejom da se potreba u praksi pretvori u sistemsku pripremu u obrazovnom smislu.

Nastavni predmeti dramskog smera su interdisciplinarno povezani sa idejom da učenici steknu kompletnu sliku dramske oblasti, tehnoloških pretpostavki i tehnologija za realizaciju projekata kako bi u budućnosti, na terenu mogli na kvalitetniji način da odgovore na sve zahteve.  

Pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, oblasti koje se izučavaju na smeru Dramska umetnost  su:

  • Gluma
  • Režija
  • Scenario
  • Montaža
  • Kamera
  • Dramaturgija
  • Kulturologija
  • Produkcija u kulturi i medijima
  • Istorija pozorišta i filma
  • Scenografija

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Saradnik u dramskoj umetnosti možete preuzeti ovde.