U okviru nastavnog plana i programa, učenici  kreiraju i realizuju projekte, filmove, pozorišne predstave i u stalnom su kontaktu sa praksom kroz realizaciju ekskluzivne praktične nastave kako u filmskim i tv studijima (strateški partneri), tako i u eksterijeru.

Učenicima je omogućeno da realizuju projekat na sopstvenu inicijativu. Na taj način se osposobljavaju da ideju pretoče u projekat, da samostalno planiraju aktivnosti, predvide potrebne resurse za realizaciju projekta i na kraju realizuju samostalno ili u timu.

Sva oprema koju škola poseduje je na raspolaganju učenicima.