Muzički smer

Obrazovni profil Saradnik u muzičkoj umetnosti, pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, obuhvata i stručne nastavne predmete: 

  • Muzička produkcija
  • Snimanje i obrada zvuka
  • Primenjena muzika
  • Pevanje
  • Harmonija
  • Solfeđo
  • Istorija muzike
  • Dramaturgija
  • Produkcija u kulturi i medijima
  • Kulturologija

U fokusu muzičkog smera srednje škole Artmedia je autorski rad koji podrazumeva komponovanje, aranžiranje, programiranje i muzičku produkciju, kao i pevanje koje je usmereno ka popularnim muzičkim žanrovima (POP, SOUL, R’n’B…).

Praktična znanja i vežbe u studiju

Pored praktičnih vežbi u tonskom i midi studiju škole, učenici će izvoditi vežbe „na terenu“ kao i u mnogobrojnim tonskim studijima strateških partnera u cilju obogaćivanja znanja, iskustava i veština.

Akcenat muzičkog smera  je na praktičnom sticanju znanja koje ima punu primenu odmah po završetku srednje škole tako da se u produkciji škole realizuju autorske pesme, snimaju filmovi (snimanje i obrada zvuka i autorska muzika), realizuju radio i tv džinglovi, songovi za pozorišne predstave i slično.

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Saradnik u muzičkoj umetnosti možete preuzeti ovde.

Načinite prvi korak!

Pozivamo Vas da nas pozovete na +381 (0)11 30 66 369, zakažite sastanak, dođite i dopustite da se zajedno uverimo da li smo kompatibilni sa Vašim detetom i njegovim afinitetima.

Online prijava