U fokusu muzičkog smera srednje škole Artimedia je autorski rad kao što je komponovanje, aranžiranje, programiranje i muzička produkcija, ali i pevanje koje je usmereno ka popularnoj muzici (POP, SOUL R’n’B…).

Pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, nastavnim planom i programom su obuhvaćeni i stručni nastavni predmeti: 

  • Muzička produkcija
  • Snimanje i obrada zvuka
  • Primenjena muzika
  • Pevanje
  • Harmonija
  • Solfeđo
  • Istorija muzike
  • Dramaturgija
  • Produkcija u kulturi i medijima
  • Kulturologija

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Saradnik u muzičkoj umetnosti možete preuzeti ovde.