Pored praktičnih vežbi u tonskom i midi studiju škole, učenici će izvoditi vežbe na terenu, kao i mnogobrojnim tonskim studijima strateških partnera u cilju obogaćivanja znanja, iskustava i veština.

Akcenat muzičkog smera  je na praktičnom sticanju znanja koje ima punu primenu odmah po završetku srednje škole tako da se u produkciji škole realizuju autorske pesme, snimaju filmovi (snimanje i obrada zvuka i autorska muzika), realizuju radio i tv džinglovi, songovi za pozorišne predstave i slično.