Svojim stečenim interdisciplinarnim ishodima znanja, Saradnik u muzičkoj umetnosti predstavlja lice koje  je kvalifikovano za samostalan rad  i rad u timu, kako u tonskom studiju, tako i u eksterijeru. Osposobljen je da samostalno kreira audio sadržaje od faze snimanja, preko obrade audio zapisa, do same finalizacije (mix audio materijala) koristeći odgovarajuće profesionalne softverske programe i alate kao i odgovarajuću audio tehniku i opremu. Saradnik u muzičkoj umetnosti je audio tehničar ali u isto vreme i dizajner, kreator zvuka, umetnik. On je autor ali i pevač, izvođač, sve u zavisnosti od ličnih afiniteta, želja i ambicija.

Opšte obrazovni i stučni okvir ove kvalifikacije učeniku pruža prohodnost ka srodnim stručnim fakultetima kao i fakultetima koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke.

Nivo stečenih znanja, veština i kompetencija daje mogućnost zaposlenja odmah po završetku srednje škole sa srednjom stručnom spremom. Zahvaljujući specifičnosti posla u muzičkoj umetnosti licu sa ovom stručnom kvalifikacijom se pruža mogućnost zaposlenja i paralelnog studiranja.