Izbor srednje škole ne bi trebalo da predstavlja samo nastavak obrazovanja već i školovanje za zanimanje i sticanje funkcionalnog znanja primenljivog u praksi koje će pružiti osnovu za uključivanje na tržište rada, ali i dalje akademsko usavršavanje.

Srednja škola Artimedia je interdisciplinarni obrazovni koncept koji školuje mlade za poslove u kreativnoj industriji i digitalnim medijima.

Srednja škola Artimedia je jedinstvena srednja škola jer svojim obrazovnim profilima pokriva zanimanja budućnosti u području rada kultura, umetnost i javno informisanje.

Zabrinutost oko izbora srednje škole sada je prošlost jer srednja škola Artimedia ispunjava sve moderne standarde koje nameće savremeno školstvo, o čemu svedoče generacije zadovoljnih učenika i njihovih roditelja. Srednja škola Artimedia je inspirativna sredina za ambiciozne i kreativne mlade ljude koji žele da razvijaju sopstvene veštine i sposobnosti. Ona je tu da pruži funkcionalno praktično znanje i dobru pripremu za fakultete ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu.

Srednju školu Artimedia upisuju učenici koje zanima savremeno i moderno obrazovanje, oblast kultura, umetnost i javno informisanje, oni koji od škole očekuju novo, kreativno, izazovno, podršku, motivaciju, kvalitetno okruženje vršnjaka, kvalitetan rad na nastavnim sadržajima koji nisu teret već zadovoljstvo, pomeranje granica, nastavnike savremenih shvatanja, moderna nastavna učila, kreativne projekte.

Činjenica da nastavni plan i program obuhvata i fond opšte obrazovnih  nastavnih predmeta, diploma stečena u srednjoj školi Artimedia omogućava prohodnost na umetničke i neumetničke fakultete koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke.

Kada je najbolje vreme za upis u Srednju školu Artimedia?

S’obzirom na svoju specifičnost u pogledu programa i koncepta, Srednja škola Artimedia već u predupisnom roku formira odeljenja. Privilegija budućih učenika Srednje škole Artimedia se ogleda i u činjenici da za upis u našu školu nije presudan broj poena sa male mature, tako da bez dodatnog stresa mogu da završe Osnovnu školu i na vreme, čim upišu osmi razred zakažu testiranje u Artimediji i rezervišu svoje mesto u jedinstvenoj i kreativnoj srednjoj školi.

Ukoliko se učenik upiše u predupisnom roku (od oktobra do kraja aprila za sledeću školsku godinu) školarinu je moguće platiti na maksimalno 21 ratu.

Ukoliko se upis izvrši u redovnom upisnom roku (maj/jun), školarinu je moguće uplatiti na 12 mesečnih rata ili kvartalno.

Načinite prvi korak!

Pozivamo Vas da nas pozovete na +381 (0)11 30 66 369, zakažite sastanak, dođite i dopustite da se zajedno uverimo da li smo kompatibilni sa Vašim detetom i njegovim afinitetima.

Online prijava