Kroz unikatne, autorske četvorogodišnje obrazovne programe učenik srednje škole Artimedia stiče potrebna znanja i veštine za lakši upis na fakultet, ali i za obavljanje poslova u kreativnoj industriji i digitalnim medijima.

Diploma Srednje škole Artimedia omogućava prohodnost na umetničke i neumetničke fakultete koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke.

Artimedia nudi četiri četvorogodišnja obazovna programa:

Digitalni mediji

Srednja škola Artimedia ekskluzivno predstavlja najnoviji obrazovni profil Saradnik u digitalnim medijima. Oblasti koji se izučavaju na smeru Digitalni mediji su:

 • Digitalna komunikacija
 • Digitalni marketing
 • Grafički dizajn
 • Dizajn medija za digitalne kanale
 • Osnovi animacije
 • Montaža
 • Kulturologija
 • Produkcija u kulturi i medijima
 • Dramaturgija
Više o smeru Digitalni mediji Online prijava

Dramski smer

Obrazovni profil Saradnik u dramskoj umetnosti, pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, obuhvata i stručne nastavne predmete:

 • Gluma
 • Režija
 • Scenario
 • Montaža
 • Kamera
 • Dramaturgija
 • Kulturologija
 • Produkcija u kulturi i medijima
 • Istorija pozorišta i filma
 • Scenografija
Više o Dramskom smeru Online prijava

Muzički smer

Obrazovni profil Saradnik u muzičkoj umetnosti, pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, obuhvata i stručne nastavne predmete: 

 • Muzička produkcija
 • Snimanje i obrada zvuka
 • Primenjena muzika
 • Pevanje
 • Harmonija
 • Solfeđo
 • Istorija muzike
 • Dramaturgija
 • Produkcija u kulturi i medijima
 • Kulturologija
Više o Muzičkom smeru Online prijava

Novinarski smer

Obrazovni profil Novinar saradnik, pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, obuhvata i stručne nastavne predmete: 

 • Odnosi sa javnošću
 • Novinarstvo
 • Novinarski žanrovi
 • Istorija medija
 • Stilistika
 • Komunikologija
 • Retorika i novinarska etika
 • Novinarska etika
 • Dramaturgija
 • Produkcija u kulturi i medijima
 • Kulturologija
Više o Novinarskom smeru Online prijava

Načinite prvi korak!

Pozivamo Vas da nas pozovete na +381 (0)11 30 66 369, zakažite sastanak, dođite i dopustite da se zajedno uverimo da li smo kompatibilni sa Vašim detetom i njegovim afinitetima.

Online prijava