S’obzirom na ekskluzivnost i originalnost programa koje srednja škola Artimedia nudi, u predupisnom roku se popuni 80% kapaciteta škole. Takođe, predupisni rok koji traje od oktobra do aprila je period kada Artmedia raspolaže fondom za subvencionisanje školarine svojim budućim učenicima.

To znači da svi roditelji koji svoju decu upišu u Artmediju tokom predupisnog roka imaju posebnu pogodnost da školarinu isplaćuju kroz maksimalnu 21 ratu.

Ukoliko se upis izvrši u redovnom upisnom roku (maj/jun), školarinu je moguće uplatiti na 12 mesečnih rata ili kvartalno.

Popust za uplatu u celosti

Za sve one koji školarinu uplate u celosti odobrava se popust od 5%.

Podsticajni popusti – prilika za sve!

U Artimediji se akcenat stavlja na rad, trud, inicijativu, ideju, samostalnost, prisutnost, saradnju, humanost, jer jedino tako možemo spremiti mlade ljude na budućnost koja ih očekuje. U startu polazimo od predpostavke da svaki upisani učenik poseduje upravo ove sposobnosti i da će kroz četvorogodišnji život u Artimediji to i dokazati. Svaki upisani učenik u srednju školu Artimedia se motiviše podsticajnim popustima.

U ponudi su usluge redovnog školovanja, vanrednog školovanja, kao i dokvalifikacija i prekvalifikacija.

Koledž sistem nastave

Redovno školovanje u srednjoj školi Artimedia podrazumeva koledž sistem nastave (celodnevni boravak u školi od 8:30-16:30), rad sa mentorima, predviđeni termini za učenje, rad u moderno opremljenoj i namenski građenoj zgradi, specijalizovanim učionicama, tonski studio, računarski centar, video montaža, interaktivna nastavna učila, nastavni interdisciplinarni kadar koji čine ljudi sa razvijenim najrazličitijim afinitetima i talentima.

Redovno
školovanje

Cena sa
podsticajnim popustima

Puna cena

Na 12 rata
za upisane u redovnom roku

Na 21 ratu
za upisane u predupisnom roku

I razred

3250

7400

270

154

II razred

3960

7400

330

188

III razred

4500

7400

375

214

IV razred

4500

7400

375

214

*iznosi su izraženi u eur, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

Prijavite se

Zanima Vas vanredno školovanje?

Vanredno srednje obrazovanje je poseban vid edukacije za sve one koji nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu. Srednja škola Artimedia nudi izuzetno povoljne uslove i prilagođen koncept školovanja kako bi učenik upisan na vanrednu nastavu dobio kvalitetno obrađen nastavni sadržaj, a kroz omogućene konsultacije sa predmetnim nastavnicima bio u mogućnosti da na adekvatan način obradi sve nastavne jedinice. Polaganjem ipita iz svih nastavnih predmeta vanredni učenik stiče diplomu ekskluzivnog obrazovnog profila srednje škole Artimedia koja mu omogućava upis na željeni fakultet ili zaposlenje u struci.

Prijavite se

Potrebna Vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste

završili?

Srednja škola Artimedia je jedina škola koja vrši prekvalifikacije i dokvalifikacije u oblasti Kultura, umetnost i javno informisanje 

Prekvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada

Uslov je završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju ili gimnazija.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • svedočanstava svih završenih razreda
  • diploma o položenom maturskom ili završnom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih

Učenik upisan u školu radi prekvalifikacije, polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi nastavničko veće škole.

Nakon što položi sve ispite razlike i uspešno realizuje željeni nastavni program, učenik dobija svedočanstva za sva četiri razreda i diplomu srednje škole Artimedia koja mu omogućavaju upis na željeni fakultet ili zaposlenje u struci.

Prijavite se

Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da se dokvalifikujete?

Dokvalifikacija  predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Uslov je završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem trajanju.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • svedočanstava svih završenih razreda
  • diploma o položenom završnom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih

Učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi nastavničko veće škole.

Direktor škole nakon donete odluke nastavničkog veća o priznanju predmeta i polaganju dopunskih ispita donosi rešenje koje sadrži: lične podatke učenika, priznate predmete i ocene po razredima, dopunske ispite iz predmete koji su utvrđeni učeniku da polaže, po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog ispita, ispitne rokove u skladu sa opštim aktom škole. Po završetku dokvalifikacije učenik stiče diplomu srednje škole Artimedia koja mu omogućavaju upis na željeni fakultet ili zaposlenje u struci.

Prijavite se