Branka Savić – Sociologija; Ustav i prava građana

Branka-Savić. jpg

Rođena sam u Beogradu 1961.godine.                                  

Diplomirala sam na Fakultetu političkih nauka –  društveno-politički smer.

U toku studuja pokazala sam interes za društvena istraživanja čime sam se i bavila po završetku fakulteta. Sarađivala sam sa institutima koji su se bavili istraživanjima iz oblasti društvenih nauka gde sam učestvovala u projektima vezanim za obrazovanje, religiju, položaj mladih. Radila  sam i u štampanim medijima.

Pedagoškim radom sam se bavila u gimnazijama i srednjim stručnim školama. U školi Artimedia predajem sociologiju i ustav i prava građana, a na sličnim poslovima sam angažovana i u drugim obrazovnim ustanovama.

Područja moga interesovanja su i pitanja vezana za međunarodnu politiku, sociologiju kulture i savremenu istoriju.