Đurđa Penev – Multimedija, Osnove animacije, Dizajn medija za digitalne kanale, Grafički dizajn

Diplomirala na smeru grafički dizajn Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. Diplomirala na smeru digitalna umetnost Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.

Autorka brojnih radova iz polja digitalne umetnosti i grafičkog dizajna među kojima su u fokusu vizuelni identiteti, web dizajn i filmski plakati za domaće i strane autore.  Kao grafički dizajner sarađivala na projektima za Prva TV, O2 TV, Bitef teatar i dr.

Oblast profesionalnog rada i interesovanja: grafički dizajn, digitalna grafika, fotografija, VFX. Izlagala na brojnim izložbama radove iz oblasti grafičkog dizajna, fotografije, kaligrafije i rizo grafike.