Jovana Popović – pedagog

Rođena u Valjevu, 1993. godine. Studije Pedagogije upisala  je 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i na istom završila i master studije, 2017. godine. Radila je sa decom predškolskog uzrasta, osnovnim školama i u studentskoj službi, kroz koju je sarađivala sa studentima i roditeljima. U Artimediji je zaposlena od 2021. godine.