Marina Despotović – Multimedija, Matematika, Računarstvo i informatika, Fizika

Marina-Despotovic-photo.jpg

Rođena 30.01.1983. Po zanimanju master fizikohemičar. Dugogodišnje iskustvo u radu kao nastavnik predmeta iz grupe predmeta  prirodnih i srodnih nauka. Dugogodišnje iskustvo u radu sa različitim starosnim grupama učenika. Aktivni učesnik različitih edukacija, stručnih seminara, predavanja, konferencija, panela na teme iz oblasti prirodnih nauka,  online učenja, psihološko-pedagoškog rada sa učenicima.  Interesovanja: nauka i tehnika, umetnost, zdrav život, očuvanje životne sredine, putovanja.