Nemanja Rašić – Uvod u novinarstvo, Novinarstvo, Novinarska etika, Odnosi sa javnošću, Novinarski žarnovi

Nemanja-Rašić-prof.jpg

Rođen u Beogradu, završio osnovne i master studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, autor različitih naučnih radova iz oblasti medija.

Tokom osnovnih studija je sticao profesionalno iskustvo kroz rad na radiju Studio B, ali i na Televizijskoj akademiji u okviru grupe TV Mreža. Sarađivao i sa nedeljnikom „Vreme“, novinskom agencijom „Beta“, „EurActiv“ mrežom, Inicijativom za društvenu odgovornost, magazinom „Student“, kao i brojnim domaćim portalima, ali i stranim medijima.

Bio je angažovan i kao saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, na predmetima Stilistika i Retorika. 

Od septembra 2016. godine je angažovan kao profesor novinarstva u srednjoj školi „Artimedia“, gde predaje

predmete: Uvod u novinarstvo; Novinarstvo; Novinarski žanrovi; Novinarska etika; Odnosi sa javnošću.

Govori četiri svetska jezika – engleski, španski, grčki i nemački.