Srednjoškolci i njihova bezbednost su na prvom mestu u srednjoj školi Artimedia. Iz tog razloga u okviru ove škole postoji i poseban tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Ovom timu i organizaciji njegovog rada se poklanja velika pažnja. Pre svega, rad tima je usmeren na prevenciji i pravovremenoj informisanosti svih Artimedijiin učenika.

Period proveden u srednjoj školi važi za jedan od najlepših perioda u životu. Pre svega jer srednjoškolci u ovom periodu uživaju u druženju sa svojim vršnjacima sa kojima dele ista ili slična interesovanja. Druženje i upoznavanje jesu jedni od ciljeva na kojima srednja škola Artimedia posebno insistira. Međutim, pored toga naša škola je posvećena i sprečavanju svakog oblika eventualnog nasilja između učenika. 
 
Vršnjačko i elektronsko nasilje, odnosno nasilje na društvenim mrežama su u fokusu rada Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. 
 
U pitanju su veoma ozbiljni problemi sa kojima se susreću sve obrazovne institucije u 21. veku. Iako se Artimedijini srednjoškolci međusobno poštuju i uvažavaju, naša srednja škola ipak je odlučila da preduzme sve neophodne mere zbog kojih će se svaki učenik osećati još bezbednije. 
 
S obzriom na to da se vršnjačko nasilje može definisati kao agresivno ponađanje među učenicima, koje se može i ponavljati, za njegovo sprečavanje potrebno je uvek se pridržavati svih preventivnih mera. Upravo to je osnovna uloga tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. 
 

Delovanje tima za zaštitu zbog koga se srednjoškolci osećaju bezbedno

  • Stvaranje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja;
  • Podizanje nivoa svesti i povećanje osetljivosti svih uključenih u život i rad škole za prepoznavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Definisanje postupaka i procedura za zaštitu od nasilja i reagovanja u situacijama nasilja;
  • Informisanje svih uključenih u rad škole o procedurama i postupcima za zaštitu od nasilja;
  • Sprovođenje postupaka reagovanja u situacijama nasilja;
  • Uspostavljanje sistema efikasne zaštite;
  • Praćenje i evidentiranje vrsta i učestalosti nasilja;
  • Savetodavni rad sa učenicima sa ciljem ublažavanja posledica nasilja.