Diploma srednje škole Artimedia stečena nakon završenog smera Digitalni mediji učenicima donosi mogućnost brojnih izbora. I to ne samo za nastavak obrazovanja na raznim fakultetima, već i za započinjanje uspešne karijere. Mladi mogu da se upoznaju sa čitavim spektrom zanimanja u marketingu i digitalnim komunikacijama na ovom smeru i da otkriju nove zanimljive poslove.

Po završetku odseka digitalni mediji učenici dobijaju kvalifikaciju Saradnik u digitalnim medijima. Ovo zvanje podrazumeva posedovanje praktičnih veština u oblasti digitalnih komunikacija, digitalnog marketinga i digitalnih medija. 
 
Drugim rečima, kvalifikacija Saradnik u digitalnim medijima donosi učeniku mogućnost zaposlenja na brojnim traženim i dobro plaćenim pozicijama. Lista zanimanja kojima se učenik može baviti sa kvalifikacijom Saradnik u digitalnim medijima je dugačka. Međutim, predviđanja govore da će se tokom narednih godina tek pojaviti radna mesta kojima će biti neophodna znanja sa ovog smera. 
 

Zanimanja u marketingu

Kvalifikacija Saradnik u digitalnim medijima znači da je učenik stekao visok nivo digitalne pismenosti. Uz to, ovo zvanje predstavlja potvrdu da su mladi kreativci prošli kroz kulturno-umetnički razvoj sa fokusom na digitalne medije. Pored toga, pomenuta kvalifikacija potvrđuje i da je srednjoškolac spreman za profesionalno bavljenje digitalnim marketingom i komunikacijom. U nastavku smo izdvojili nekoliko zanimanja u marketingu koji su među najtraženijim.

Copywriter

Copywriter ili kopirajter je osoba koja je zadužena za kreiranje pisanog sadržaja u marketinške svrhe. Komunikacija na digitalnim medijima je danas veoma važna; tim putem kompanije kreiraju svoj brend, komuniciraju sa svojim potrošačima i pozicioniraju se na tržištu. Tu je uloga kopirajtera bitna, jer kroz reklamne slogane, ton komunikacije i sadržaj koji se plasira, kopirajter pomaže brendovima da budu originalni i zanimljivi.
 

Social Media Manager

Ili menadžer društvenih mreža je zadužen za postavljanje materijala na društvenim mrežama. Ova osoba takođe ima veliku ulogu u pravljenju planova postova jer social media menadžeri znaju koji su poslednji trendovi na društvenim mrežama. Prate reakcije publike i na taj način predviđaju kakav sadržaj bi bio interesantan. Njihov zadatak često uključuje i kreiranje kampanja, kao i reklamiranje na društvenim mrežama. 
 

Grafički dizajner

Grafički dizajner se, naravno, bavi dizajnom. Važan je izgled reklamnog materijala, postova na društvenim mrežama, logo kompanije. Grafički dizajner se bavi grafičkim komunikacijama – razmišlja na koji način je najbolje komunicirati putem grafike, ilustracije, fonta, simbola. Tu su i veb dizajneri koji se bave izgledom vebsajtova. Njihov cilj je da, pored lepog izgleda, vebsajt bude lak za upotrebu i koristan posetiocima.
 

Diploma srednje škole Artimedia pruža mnoge mogućnosti

S obzirom na to da školovanje na pomenutom smeru priprema učenike za zanimanja u marketingu – zanimanjima budućnosti, nastavni plan i program je posvećen sveopštem interdisciplinarnom osnaživanju. To znači da stečena diploma srednje škole Artimedia učenika osim za brojne tražene pozcije priprema i za prohodnost ka mnogim fakultetima. I to ne samo ka srodnim stručnim fakultetima već i ka onima koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke. 
 
Osim što pomenuta diploma srednje škole Artimedia daje mogućnost i za započinjanje karijere i za studije, najbolje od svega je što priroda posla u digitalnim medijima pruža priliku i za paralelno usavršavanje i za stupanje u radni odnos. Jednostavno, učenici koji se opredele za ovaj smer imaju mogućnost da po završetku školovanja sami odlučuju o budućnosti. Stečena znanja i diploma srednje škole će ih staviti u poziciju koja im otvara brojne mogućnosti za uspeh.