Diploma srednje škole Artimedia koju učenik stiče po završetku dramskog odseka potvrđuje širinu znanja i kompetencija srednjoškolca.

Ova diploma donosi i zvaničnu kvalifikaciju Saradnik u dramskoj umetnosti. Zbog interdisciplinarnog koncepta ovog smera pomenuta kvalifikacija predstavlja dokaz da je učenik spreman za obavljanje različitih dužnosti. Pre svega u oblasti filma, pozorišta i televizije, ali i drugih sektora umetničke industrije. Kvalifikacija garantuje posedovanje adekvatnih veština za rad u svim ustanovama kulture, kako na sceni, tako i iza kamere, u produkciji projekata. 
 
Stečena diploma i stručni okvir ove kvalifikacije učeniku omogućava prohodnost ka mnogim fakultetima. Kako sa onim umetničkim tj srodnim, tako i sa onim fakultetima koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke.
 
Gluma, režija, scenario, montaža samo su neke od oblasti koje učenik pored opšte obrazovnih predmeta izučava na dramskom smeru. Upravo tako osmišljen nastavni program je i glavni razlog zbog koga učenik stiče toliku širinu prilikom izbora zanimanja ili fakulteta po završetku školovanja. 
Fotografisanje - srednja škola Artimedia

Diploma koja kreativce priprema za brojna zanimanja u oblasti dramskih umetnosti 

Svi učenici, a posebno kreativci, tokom srednje škole često istražuju, upoznaju se sa drugim zanimanjima i menjaju svoja interesovanja. Zato i ne čudi što mnogi od njih upišu srednju školu sa jednom vizijom o svojoj budućnosti, a završe je sa potpuno drugačijom. Artimedia je mislila i na takve učenike. Zbog toga smo nastavni plan i program prilagodili svima koje zanimaju dramske umetnosti. Tačniije, svima koji bi da se bave nekim od najtraženijih zanimanja iz ove oblasti. Na taj način, sticanje ove diploma zapravo predstavlja potvrdu da je učenik spreman da nastavi usavršavanje u oblasti glume, režije, montaže, kamere,… Ukoliko učenik i dalje ne bude siguran u kom pravcu želi dalje da se obrazuje i za to imamo rešenje. U Artimediji postoji Tim za podršku pri odabiru fakulteta koji je tu da pruži pomoć u ovakvim situacijama i savetima otkloni sve dileme učenika.  
 
Kombinacija stečenih znanja, veština i kompetencija pružaju Artimedijinom umetniku mogućnost da odmah po okončanju školovanja pronađe posao. Dramske umetnosti su veoma specifična oblast i iz tog razloga poslovima iz ovog sektora je moguće baviti se čak i paralelno tokom studija.