Stefan Ševarlić -Istorija, Istorija medija

Profesor istorije Stefan Ševarlić je diplomirao i masterirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu istoriju novoga veka. Trenutno pohađa doktorske studije na svom matičnom fakultetu gde je svoja interesovanja usmerio ka anglosaksonskim odnosno evropskim putopisima i njihovim beleškama o Balkanu. Svoje pedagoško iskustvo stekao je radeći u više državnih i privatnih škola. Tokom studija se stručno usavršavao u muzejima.
Kod učenika se trudi da istoriju predstavi na što zanimljiviji i kreativniji način koji ne podrazumeva samo učenje godina i datuma. Pored navedenog, podstiče kritičko mišljenje koje omogućava razumevanje ne samo prošlosti već i sadašnjeg vremena.
Svoje slobodno vreme koristi kako bi putovao, čitao i bavio se muzikom.