Svetlana Marjanov – Filozofja, Etika u medijima

Svetlana Marjanov će uskoro postati doktorirani filozof, a osim što je dugododišnji predavač filozofije u srednjim školama, njena bogata karijera, broji i razna druga priznanja. Do sada je objavila veliki broj kritika u periodici; u statusu je istaknutog umetnika sekcije proširenih medija u Ulus-u; radila je kao Šef odseka za kulturu u Javnom preduzeću za kulturu i sport Surčin; autor je filosofskog romana „Putnik na zemlji“; autor je serijala „Filosofski susreti“. Prvi put samostalno izlagala 1995. u Malom salonu Narodnog muzeja u Kragujevcu; a iste godine u okviru ciklusa „Mit o Orestu“ izlagala je u galerija „Fabrika“ u Lođu u Poljsko. Sledeći samostalni rad „Pregled igre – izlazak u prazan prostor“ prezentovala je u Salonu muzeja savremene umetnosti u Beogradu 1999. Izložbom „Logor – moć muzeja“, u galerija Feniks u Beogradu, 2007. pokrenula je lavinu preispitianja muzeoloških praksi. Dobitnik je FIAP-ove medalje na Međunarodnom salonu fotografije u Kapošfaru u Mađarskoj, 1995. Dobitnik je Nagrade za eksperiment u fotografiji na Međunarodnoj izložbi Nova F u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, 1999. Realizovala je pozorišnu predstavu „Kvartet“ sa Vedranom Vučićem, Draganom Alfirević i Dejanom Garbošem, 2004. Filmsku predstavu „Opstanak“, realizovala je u okviru festivala Zalet u Zaječaru 2007. a operu za vetar, svetlo, miris i zvuk „Vas-duh“ u Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu 2009. Multidisciplinarnim izlaganjem „Vreme i vremena“ otvorila je međunarodni filozofski simpozijum „Felix Romulijana“ u Zaječaru 2008. Realizovala je program „Moji prvi dani“ pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja. Koautor je pilot programa Ministarstva prosvetem „Učenjem do bezbednosti“ (sa dekanom pravnog fakulteta u Novom Sadu, Ljubom Stajićem). Autor je filmskog serijala „Moj Surčin“ sa podrškom Turističke organizacije Beograd. Izlaganjem „Pojam ličnosti kod Justina Popovića“ učestvovala je u Prvoj međunarodnoj konferenciji o Justinu Popoviću u organizaciji Rektorata univerziteta u Beogradu i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, 2019. Izlagala je i objavila rad „Angažman kao ontološka konsekvenca estetskog„ u okviru temata „Angažovana estetika„ Estetičkog društva Srbije, 2021. Izlaganjem „Demografski aspekti Filosofskih susreta u Zemunskoj gimnaziji„ učestvovala je u realizaciji demografskog simpozijuma u manastiru Arhangeli kod Prizrena 2022. Izlaganjem „Odnos državnog i nevladinog sektora u demografskom planiranju„ učestvovala je u radu demografskog skupa asocijacije udruženja „Za život„ na Srebrnom jezeru, 2022. Izlagala je rad „O odnosu antropocentrizma i transhumanizma„ u okviru Seminara o transhumanizmu na Fiozofskom fakultetu u Beogradu, 2023.