Svi Artimedia obrazovni programi učenicima pružaju priliku da steknu potrebna znanja i veštine za lakši upis na fakultet.

Svaki Artimedia obrazovni program osmišljen je tako da učeniku pruži priliku da stekne potrebna znanja i veštine za lakši upis na fakultet. Bez obzira na to da li će po završetku školovanja pokazati interesovanje za umetničke ili neumetničke fakultete, stečena diploma ove škole će svakom učeniku omogućiti da ostvari svoje ciljeve. 
 
Unikatni četvorogodišnji obrazovni programi osmišljeni su tako da školarce pripremaju na dalje obrazovanje na svim fakultetima koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke.
 
Osim što nude prohodnost ka mnogim fakultetima, svi Artimedia obrazovni programi će učenike obučiti i za obavljanje traženih i odlično plaćenih poslova u kreativnoj industriji i digitalnim medijima. Jednostavno, programi ove škole omogućavaju učeniku uspeh u oba sučaja. Ako nastavi dalje usavršavanje, ali i ako odluči da odmah po završetku srednje škole počne da radi. 
 

Izaberite obrazovni program koji odgovara vašim kreativnim afinitetima:

Saradnik u digitalnim medijima

Digitalni mediji

Opredeli se za smer u Artimediji posle koga ćeš moći da radiš kao grafički dizajner i komjuniti menadžer ili vodiš frilens projekte, zarađuješ vođenjem bloga, vloga ili jutjub kanala. Srednja škola Artimedia ekskluzivno predstavlja najnoviji obrazovni profil Saradnik u digitalnim medijima. Oblasti koji se izučavaju na smeru Digitalni mediji su:

 • Digitalna komunikacija
 • Digitalni marketing
 • Grafički dizajn
 • Dizajn medija za digitalne kanale
 • Osnovi animacije
 • Montaža
 • Kulturologija
 • Produkcija u kulturi i medijima
 • Dramaturgija
Više o smeru Digitalni mediji Online prijava
Saradnik u dramskoj umetnosti

Dramski smer

Ovaj smer u Artimediji priprema novu generaciju kreativaca za uspeh u oblasti glume, režije, snimanja, montaže, scenarija, pozorišta i filma. Oprobajte se u izradi kreativnih projekata i saznajte kako izgleda stvaranje filmskog ili pozorišnog dela. Obrazovni profil Saradnik u dramskoj umetnosti, pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, obuhvata i stručne nastavne predmete:

 • Gluma
 • Režija
 • Scenario
 • Montaža
 • Kamera
 • Dramaturgija
 • Kulturologija
 • Produkcija u kulturi i medijima
 • Istorija pozorišta i filma
 • Scenografija
Više o Dramskom smeru Online prijava
Saradnik u muzičkoj umetnosti

Muzički smer

Ako izaberete ovaj smer u Artimediji upoznaćete se sa popularnim žanrovima kao što su POP, Soul, R’n’B, ali i naučiti korisne veštine koje će vam omogućiti da se bavite komponovanjem, aranžiranjem i muzičkom produkcijom. Obrazovni profil Saradnik u muzičkoj umetnosti, pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, obuhvata i stručne nastavne predmete: 

 • Muzička produkcija
 • Snimanje i obrada zvuka
 • Primenjena muzika
 • Pevanje
 • Harmonija
 • Solfeđo
 • Istorija muzike
 • Dramaturgija
 • Produkcija u kulturi i medijima
 • Kulturologija
Više o Muzičkom smeru Online prijava
Novinar saradnik

Novinarski smer

Smer koji vam omogućava sticanje realnih veština kroz ekskluzivnu praktičnu nastavu u vodećim televizijskim i radio stanicama, kao i u raznim novinskim kućama. Obrazovni profil Novinar saradnik, pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, obuhvata i stručne nastavne predmete: 

 • Odnosi sa javnošću
 • Novinarstvo
 • Novinarski žanrovi
 • Istorija medija
 • Stilistika
 • Komunikologija
 • Retorika i novinarska etika
 • Novinarska etika
 • Dramaturgija
 • Produkcija u kulturi i medijima
 • Kulturologija
Više o Novinarskom smeru Online prijava

Načinite prvi korak!

Pozivamo Vas da nas pozovete na +381 (0)11 30 66 369, zakažite sastanak, dođite i dopustite da se zajedno uverimo da li smo kompatibilni sa Vašim detetom i njegovim afinitetima.

Online prijava