Upis u srednju školu Artimedia predstavlja prijatan proces kroz koji se, za razliku od upisa u druge škole, prolazi bez stresa u jednom danu za svega nešto više od 1 sata.

Upis u srednju školu - ilustracija

U prijemnu proceduru uključeni su i roditelj i učenik. Stručni tim koji čine psiholog i pedagog na osnovu intervjua i psihološkog testiranja procenjuju psihofizičku sposobnost deteta, kao i njegova interesovanja i afinitete. Za to vreme direktor škole obaviće informativni razgovor sa roditeljem nakon čega se privodi kraju ceo proces upisa u Artimediju.

Koliko je važan broj bodova za upis u srednje škole?

Srednja škola Artimedia veruje da je pravi izbor obrazovanja najvažniji, jer od njega zavisi čitava budućnost deteta. Upravo iz tog razloga, negujemo upisni princip po kome ne želimo da učenika opteretimo brojem bodova na testu. Naš cilj je da prepoznamo potrebe i afinitet učenika. Samo na taj način ćemo biti sigurni da nećemo ugroziti njihov dalji razvoj i obrazovanje. 
 
Za nas, upis predstavlja proces u kome ćemo pomoći učeniku da upiše ono što ga najviše zanima i što će mu omogućiti uspeh u budućnosti. Iz tog razloga, bodovi sa male mature ne utiču na uspeh prilikom procesa upisa u Artimediju. 
 

Pozitivan ishod testiranja zapravo predstavlja potvrdu kompatibilnosti sa vašom vizijom o školovanju vašeg deteta. Nakon što saznate dobre vesti, pristupamo kratkoj pravno administrativnoj proceduri i potpisivanju ugovora.

Prilikom upisa je potrebno predate:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Državljanstvo
  3. Svedočanstva iz Osnovne škole za upis u I razred ili svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole za upis u ostale razrede
  4. Uverenje o završnom ispitu Osnovne škole
  5. Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za upis u srednju školu
  6. Đačku knjižicu
  7. 2 fotografije deteta

Načinite prvi korak!

Pozivamo Vas da nas pozovete na +381 (0)11 30 66 369, zakažite sastanak, dođite i dopustite da se zajedno uverimo da li smo kompatibilni sa Vašim detetom i njegovim afinitetima.

Online prijava