Dokvalifikacija

Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da se dokvalifikujete?

Dokvalifikacija  predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Uslov je završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem trajanju.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • svedočanstava svih završenih razreda
  • diploma o položenom završnom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih

Učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi nastavničko veće škole.

Direktor škole nakon donete odluke nastavničkog veća o priznanju predmeta i polaganju dopunskih ispita donosi rešenje koje sadrži: lične podatke učenika, priznate predmete i ocene po razredima, dopunske ispite iz predmete koji su utvrđeni učeniku da polaže, po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog ispita, ispitne rokove u skladu sa opštim aktom škole. Po završetku dokvalifikacije učenik stiče diplomu srednje škole Artimedia koja mu omogućavaju upis na željeni fakultet ili zaposlenje u struci.

Prijavite se