Diploma digitalnog smera učenicima omogućava da upiši bilo koji fakultet ili da odmah pronađu odličan posao.

Diploma digitalnog smera učeniku donosi kvalifikaciju Saradnik u digitalnim medijima. Ova diploma integriše umetničke, dizajnerske, medijske i humanističke discipline. To zapravo znači da diploma digitalnog smera ima tri osnovna usmerenja; digitalna komunikacija, vizuelna komunikacija, digitalni marketing. 
 
Srednjoškolci koji pohađaju ovaj obrazovni program objediniće savremene stvaralačke prakse, humanističke teorije i razumevanje novih medija i informacionih tehnologija.
 
Drugim rečima, svi koji se odluče za ovaj smer imaće priliku da usvoje moderna znanja koja su veoma tražena na tržištu. Ne samo da su u pitanju veštine koje su inače interesantne većini srednjoškolaca, već se radi i o tehnikama koje zaista mogu učenicima otvoriti put ka uspešnoj karijeri. I to već po završetku srednje škole. S obzirom na to da je ovaj odsek usmeren ka sektorima komunikacije i marketinga u digitalnim medijim, u ovim oblastima učenici mogu pronaći posao čak iako ne žele da studiraju. 
 
Diploma digitalnog smera osim što otvara brojne mogućnosti za zaposlenje, donosi i priliku učenicima da nastave svoje usavršavanje. Školovanje na ovom smeru omogućava maturantima odličnu prohodnost ka mnogim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Takođe, po završetku smera Digitalni mediji učenici mogu da nastave studije kako na umetničkim, tako i na drugim fakultetima. 
 

Diploma digitalnog smera učenika osposobljava da:

 • aktivno doprinosi negovanju kulture dijaloga, uvažavanju i negovanju različitosti i poštovanju osnovnih normi komunikacije
 • poznaje specifične karakteristike različitih modaliteta komunikacije
 • ume jasno da iskaže određeni sadržaj, da ga prilagodi zahtevima i karakteristikama situacije
 • stečena teoretska znanja primeni u budućim zanimanjima
 • učestvuje u kreiranju sadržaja za digitalni marketing
 • razume i primeni specifičnosti digitalne komunikacije na različitim vrstama digitalnih medija (portalima, društvenim mrežama, internet prezentacijama…)
 • primeni stečena znanja u digitalnom marketingu
 • razume povezanost dizajna i krajnje funkcije digitalnih medija
 • koristi napredne alate i mogućnosti aplikativnih softvera koji se koriste u digitalnim medijima.
 • vizualizuje ideju na digitalni način u odabranom softveru
 • se efikasno izrazi kroz forme grafičko vizuelnih komunikacija
 • se služi osnovnim alatima u softverima koji se koriste u grafičko vizuelnima tehnikama.