Kako zaraditi od društvenih mreža? Diploma digitalnog smera osim što pruža odgovor na ovo pitanje, omogućava učenicima da upišu bilo koji fakultet ili da odmah pronađu odličan posao.

Diploma digitalnog smera učeniku donosi kvalifikaciju Saradnik u digitalnim medijima. Ova diploma integriše umetničke, dizajnerske, medijske i humanističke discipline. To zapravo znači da diploma digitalnog smera ima tri osnovna usmerenja: digitalna komunikacija, vizuelna komunikacija, digitalni marketing.
 
Srednjoškolci koji pohađaju ovaj obrazovni program objediniće savremene stvaralačke prakse, humanističke teorije i razumevanje novih medija i informacionih tehnologija.
 
Drugim rečima, svi koji se odluče za ovaj smer imaće priliku da usvoje moderna znanja koja su veoma tražena na tržištu. Ne samo da su u pitanju veštine koje su inače interesantne većini srednjoškolaca, već se radi i o tehnikama koje zaista mogu učenicima otvoriti put ka uspešnoj karijeri. I to već po završetku srednje škole. S obzirom na to da je ovaj odsek usmeren ka sektorima komunikacije i marketinga u digitalnim medijima, u ovim oblastima učenici mogu pronaći posao ako im studije nisu u planu. Kako se može zaraditi od društvenih mreža na još načina? Kreiranjem sadržaja na različitim društvenim mrežama, a uvek postoji opcija gradnja karijere putem marketinških agencija.
 
Diploma digitalnog smera osim što otvara brojne mogućnosti za zaposlenje, donosi i priliku učenicima da nastave svoje usavršavanje. Školovanje na ovom smeru omogućava maturantima odličnu prohodnost ka mnogim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Takođe, po završetku smera Digitalni mediji učenici mogu da nastave studije kako na umetničkim, tako i na drugim fakultetima. 
 

Diploma digitalnog smera učenika osposobljava da:

 • aktivno doprinosi negovanju kulture dijaloga, uvažavanju i negovanju različitosti i poštovanju osnovnih normi komunikacije
 • poznaje specifične karakteristike različitih modaliteta komunikacije
 • ume jasno da iskaže određeni sadržaj, da ga prilagodi zahtevima i karakteristikama situacije
 • stečena teoretska znanja primeni u budućim zanimanjima
 • učestvuje u kreiranju sadržaja za digitalni marketing
 • razume i primeni specifičnosti digitalne komunikacije na različitim vrstama digitalnih medija (portalima, društvenim mrežama, internet prezentacijama…)
 • primeni stečena znanja u digitalnom marketingu
 • razume povezanost dizajna i krajnje funkcije digitalnih medija
 • koristi napredne alate i mogućnosti aplikativnih softvera koji se koriste u digitalnim medijima.
 • vizualizuje ideju na digitalni način u odabranom softveru
 • se efikasno izrazi kroz forme grafičko vizuelnih komunikacija
 • se služi osnovnim alatima u softverima koji se koriste u grafičko vizuelnima tehnikama.