Privatna srednja škola Artimedia je jedinstvena škola za talente koja na prvo mesto stavlja funkcionalnost znanja.

S obzirom na to da se u Artimediji obrazuju kreativci, fokusirani smo na poštovanje njihovih potreba, interesovanja i individulanih karakteristika. Takođe, ovo je škola u kojoj se posebna pažnja posvećuje kontinuiranom stručnom usavršavanju profesora. 
 
Naša škola za talente neguje pozitivne vrednosti i ohrabruje učenike da iskažu svoje ideje i veštine. Tokom školske godine pripremamo različite projekte, nastavne sekcije i vršnjačku edukaciju. Njihov cilj je da učenicima omogući sticanje neophodnog samopouzdanja, ali i širok spektar znanja. Uz to, ovakve aktivnosti poboljšavaju motivaciju kod učenika i podstiču ih na nove ideje i predloge. 
 

Škola za talente u kojoj se stiču korisne veštine 

Artimedia je svoju priču započela pre više od deset godina kada smo kreirali sliku savremene moderne nastave. Ova škola za talente i u budućnosti će nastaviti da se razvija u istom pravcu. Nastojimo da osmišljavamo i pružamo jedinstvene kvalitetne nastavne sadržaje. Dok su nam dosadašnji uspesi i priznanja naših učenika najbolji pokazatelj da smo na pravom putu. 
 
Artimedia učenicima pruža metakognitivna znanja. Veštine stečene u ovoj školi su veoma primenljive. Na taj način omogućavaju učenicima da shodno svojim interesovanjima i afinitetima ostvare što uspešniju karijeru. 
Škola za talente - praktična nastava

Projektna nastava

Ova škola omogućava svakom učeniku da sve svoje ideje realizuje u praksi. U tome uspevamo kroz projektnu nastavu koja predstavlja nezaobilazni segment kreativnog učenja u našoj školi. Takođe, đacima pomažemo tako što im dodeljujemo profesora-mentora koji prati njihov napredak tokom školovanja.

Škola za talente neguje rad u malim grupama

Da bismo uspešno ispratili potrebu svakog učenika čvrsto se držimo rada u malim grupama. Ova privatna srednja škola na taj način, kroz razne projekte i praksu, doprinosi razvoju timskog duha kod učenika.

Mentorska i individualna nastava

Škola za talente Artimedia u prvi plan stavlja prepoznavanje potreba, talenata i kvaliteta kod svakog učenika. Osim toga, u školi se neguje i vršnjačko učenje po principu u kome bolji učenici pomažu slabijim da savladaju gradivo. Kroz ovakvo uzajamno pomaganje i razmenu iskustava često se sklapaju prijateljstva za ceo život.

Savremen pristup nastavi

Naša škola za talente forsira interaktivnu i interdisciplinarnu nastavu koja je prilagođena visokim akademskim zahtevima. Takav sistem podrazumeva da se sa učenicima radi na poseban način, kao i da ih profesori podstiču na samoinicijativu. Kroz samostalna istraživanja i projekte učenici bez poteškoća prihvataju učenje. Uz to razvijaju veštine koje im pomažu da bolje organizuju svoje vreme, dođu do potrebnih informacija i uspešno realizuju zadatke kroz analizu i sintezu.

Praktična primena

U sklopu nastavnih aktivnosti često organizujemo posete pozorištima, filmskim setovima i novinarskim redakcijama. Tako se učenicima omogućava da u praksi primene ono što su naučili tokom predavanja. Takođe, ovakve posete omogućavaju đacima da razviju svestranost, radoznalost i kritičko mišljenje.
 
Uz to, bogatom društvenom životu škole doprinose i razne sekcije, vannastavne aktivnosti, kao i kulture i humanitarne manifestacije koje Artimedia organizuje. 
 
Od svog osnivanja do danas Artimedia kao prestižna škola za talente osposobljava učenike za samostalni rad. Osim toga, stalnim unapređenjem nastavnog procesa školarci se pripremaju i za dalje usavršavanje u zemlji i inostranstvu.