Diploma muzičkog smera stečena u srednjoj školi Artimedia predstavlja potvrdu da je učenik spreman za samostalan rad, kao i rad u timu. Bez obzira na to da li je u pitanju tonski studio ili rad u eksterijeru, kvalifikacija koja se stiče otvara učeniku brojne mogućnosti. 

Po završetku školovanja na ovom odseku učenik stiče kvalifikaciju Saradnik u muzičkoj umetnosti. Ova kvalifikacija i interdiscipinarna znanja omogućiće učeniku da se bavi kreiranjem audio sadržaja. I to tokom kompletnog procesa, od prve faze snimanja, preko obrade audio zapisa, do same finalizacije. Tokom pomenutih projekata, a posebno prilikom miksovanja audio materijala učenik će biti spreman da koristi odgovarajuće profesionalne softvere. Uz to, biće stručan i za rukovanje raznovrsnim alatima i odgovarajućom audio tehnikom i opremom. 
 

Diploma muzičkog smera stvara pevače, kompozitore, producente,…

Diploma muzičkog smera donosi veliku širinu kada su u pitanju zanimanja kojim se učenik po završetku školovanja može baviti. Ova diploma otvara brojne mogućnosti jer učenik zapravo postaje audio tehničar ali u isto vreme i dizajner, kreator zvuka, umetnik. 
 
Saradnik u muzičkoj umetnosti je istovremeno autor, ali i pevač, izvođač, sve u zavisnosti od ličnih afiniteta, želja i ambicija.
Muzički studio - sredna škola Artimedia
Opšte obrazovni i stučni okvir ove kvalifikacije učeniku pruža prohodnost ka srodnim stručnim fakultetima, kao i fakultetima koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke. Drugim rečima, učenik će biti spreman za upis na muzičku akademiju, ali i na bilo koji drugi fakulltet. U slučaju da se srednjoškolac ne pronađe u ovoj oblasti, nastavni plan i program je tako osmišljen da ga ne ograničava po pitanju nastavka obrazovanja u istoj umetnosti. 
 
Nivo stečenih znanja, veština i kompetencija daje mogućnost zaposlenja odmah po završetku srednje škole sa srednjom stručnom spremom. Zahvaljujući specifičnosti posla u muzičkoj umetnosti licu sa ovom stručnom kvalifikacijom se pruža mogućnost zaposlenja i paralelnog studiranja. Ukoliko se uzme u obzir koliko je zvuk odnosno muzika važna za kreiranje sadržaja za sve digitalne kanale, jasno je koliko se na tržištu cene znanja usvojena na ovom smeru.