Diploma novinarskog smera koja se stiče po završetku srednje škole Artimedia omogućava učeniku da se zaposli na traženim pozicijama ili upiše fakultet po želji. 

Diploma novinarskog smera učeniku pruža priliku za različite odluke. Jedna od njih jeste da radi, samostalno ili u timu, kako u velikim redakcijama, tako i na terenu; zanimanja u novinarstvu su svakolika i uzbudljiva. Takođe, ova diploma otvara i mogućnost upisa srodnih fakulteta. Ovaj smer donosi zvaničnu kvalifikaciju Novinar saradnik. 
 

Od diplome do zanimanja u novinarstvu

Stečena kvalifikacija Novinar saradnik učeniku pruža priliku da bira u kom smeru ća nastaviti svoje usavršavanje. Takođe, diploma novinarskog smera znači i da će učenik ukoliko to poželi odmah moći da se zaposli. Kao novinar, komunikolog, ali i poznavalac medijske istorije, medijskih trendova i savremenih alata za rad u novinarstvu. 
 
Nastavni plan i program na ovom smeru je tako koncipiran da svakog kreativca priprema da posmatra, analizira i oblikuje medijske pojave. Kao i da pruža finalni, profesiolnalno oblikovani medijski proizvod u skladu sa svojim afinitetima i osnovnim načelima novinarske profesije.
 
Ova kvalifikacija predstavlja potvrdu da je učenik stekao interdisciplinarna znanja. Ona su dokaz da je spreman da prepoznaje, kritikuje i stvara različite medijske proizvode. Učenik sa pomenutom kvalifikacijom je obučen da kreira sve od agencijske, štampane, radijske, televizijske i onlajn vesti.
 
Uz to, Artimedia srednjoškolcima omogućava znanja pomoću kojih će bez poteškoća moći da realizuju klasične intervjue i beletrističke reportaže. Jednostavno, diploma novinarskog smera donosi široku paletu znanja i veština profesionalnog novinara. Pomenuta znanja podrazumevaju sve do složenijih analitičkih vidova novinarskog izražavanja. Zanimanja u novinarstvu su brojna, a razvojem interneta ova zanimanja su se preoblikovala kako bi ispratila najnovije trendove.
 

Diploma koja otvara vrata mnogih fakulteta

Opšte obrazovni i stučni okvir ove kvalifikacije učeniku pruža prohodnost ka srodnim stručnim fakultetima kao i fakultetima koji za bazu imaju društvene i humanističke nauke. Na taj način, učenik se ne ograničava da izborom ovog smera u srednjoj školi Artimedia, mora da nastavi studije isključivo u istoj oblasti. Naprotiv, po završetku novinarskog smera srednjoškolac je spreman da upiše bilo koje studije po želji, a u toj misiji će mu pomoći i naš tim za podršku pri odabiru fakulteta
 
Ono što je najvažnije, zahvaljujući specifičnosti posla u medijskim kućama, licu sa ovom stručnom kvalifikacijom se pruža mogućnost zaposlenja i paralelnog studiranja.