Savremena srednja škola kakva je Artimedia vodi računa o svakom detalju. Posebna pažnja posvećuje se i komunikaciji na relaciji roditelj – škola. Kako bismo taj kanal komunikacije učinili savršenim oformili smo čitav tim za saradnju sa roditeljima. 

Saradnja sa roditeljima: ključ zdrave komunikacije i podrška učenicima

Tim za saradnju sa roditeljima čini kompletan kolektiv škole, tačnije psihološko-pedagoška služba, direktor, kao i osnivači škole. Psihološko-pedagoška služba sastoji se od pedagoga, specijalnog pedagoga i psihologa. 
 
Artimedia neguje koncept školovanja u kome mala, ali pažljivo odabrana grupa talentovanih đaka boravi u školi od 8:30 do 16:30 časova. Tokom tako zamišljene celodnevne nastave učenici završavaju sve svoje obaveze i „ne nose” ih kući. Takođe, tako organizovana nastava doprinosi tome da se sva dešavanja i informacije vrlo brzo prošire. Međutim, mi ne želimo da se te informacije koje čine život jedne srednjoškolske ustanove zadrže u okvirima naših prostorija. Zato verujemo da je saradnja sa roditeljima od ogromne važnosti kako bismo pružili učenicima sistem podrške koji se ne svodi samo na puko školovanje. Verujemo da je veoma važno za svakog roditelja da sazna sve u vezi sa svojim detetom. Pre svega kako bi svaki učenik, pored podrške profesora koju ima u školi, i od roditelja dobio neophodnu pomoć tokom važnog perioda odrastanja. 
 

Savremena srednja škola Artimedia omogućava roditeljima da sami biraju dinamiku informisanja

Iz tog razloga kao i svaka druga savremena srednja škola Artimedia preduzima sve što je potrebno kako bi o svim novostima i dešavanjima obavestila i roditelje. Razmena informacija sa roditeljima je organizovana na dnevnom nivou. Naravno, sve funkcioniše prema dogovoru između roditelja i škole. Na taj način, nivo komunikacije, njegov oblik, frekvenciju i dinamiku određuje želja i potreba roditelja. 
 
Komunikaciju je moguće realizovati putem telefona, elektronske pošte, grupnih i individualnih sastanka sa bilo kojim članom tima za saradnju sa roditeljima. 
 
Iako naša savremena srednja škola funkcioniše po drugačijem modelu u odnosu na klasične škole, roditeljski sastanci su nešto što i dalje organizujemo. Artimedia realizuje roditeljske sastanke zakazane od strane odeljenjskih starešina, direktora ili osnivača škole. Osim toga, direktor škole redovno organizuje i sastanke Saveta roditelja u kome se nalazi po jedan roditelj – predstavnik odeljenja/razreda.