Savremena srednja škola kakva je Artimedia vodi računa o svakom detalju. Posebna pažnja posvećuje se i komunikaciji na relaciji roditelj – škola. Kako bismo taj kanal komunikacije učinili savršenim oformili smo čitav tim za saradnju sa roditeljima. 

Tim za saradnju sa roditeljima čini kompletan kolektiv škole, tačnije psihološko-pedagoška služba, direktor, kao i osnivači škole. Psihološko-pedagoška služba sastoji se od pedagoga, specijalnog pedagoga i psihologa. 
 
Artimedia neguje koncept školovanja u kome mala, ali pažljivo odabrana grupa talentovanih đaka boravi u školi od 8:30 do 16:30 časova. Tokom tako zamišljene celodnevne nastave učenici završavaju sve svoje obaveze i „ne nose” ih kući. Takođe, tako organizovana nastava doprinosi tome da se sva dešavanja i informacije vrlo brzo prošire. Međutim, mi ne želimo da se te informacije koje čine život jedne srednjoškolske ustanove zadrže u okvirima naših prostorija. Verujemo da je veoma važno za svakog roditelja da sazna sve u vezi sa svojim detetom. Pre svega kako bi svaki učenik pored podrške profesora koju ima u školi i od roditelja dobio neophodnu pomoć tokom važnog perioda odrastanja. 
 

Savremena srednja škola Artimedia omogućava roditeljima da sami biraju dinamiku informisanja

Iz tog razloga kao i svaka druga savremena srednja škola Artimedia preduzima sve što je potrebno kako bi o svim novostima i dešavanjima obavestila i roditelje. Razmena informacija sa roditeljima je organizovana na dnevnom nivou. Naravno, sve funkcioniše po dogovoru između roditelja i škole. Na taj način, nivo komunikacije, njegov oblik, frekvenciju i dinamiku određuje želja i potreba roditelja. 
 
Komunikaciju je moguće realizovati putem telefona, elektronske pošte, grupnih i individualnih sastanka sa bilo kojim članom tima za saradnju sa roditeljima. 
 
Iako naša savremena srednja škola funkcioniše po drugačijem modelu u odnosu na klasične škole, roditeljski sastanci su nešto što i dalje organizujemo. Artimedia realizuje roditeljske sastanke zakazane od strane odeljenjskih starešina, direktora ili osnivača škole. Osim toga, direktor škole redovno organizuje i sastanke Saveta roditelja u kome se nalazi po jedan roditelj – predstavnik odeljenja/razreda.