Novinarski smer je koncipiran tako da učenika pripremi za upis na željeni fakultet, ali i da mu omogući da postane važan deo velikih medijskih kuća. Predmeti na Novinarskom smeru uključuju i odnose sa javnošću (public relations), kao i istoriju medija, stilistiku, novinarsku etiku i još mnogo toga.

Smer koji otvara vrata uzbudljivog sveta novinarstva

Novinarski smer u srednjoj školi Artimedia učenike osposobljava za obavljanje zaduženja u svim vrstama medija. Pored toga, srednjoškolac se priprema i za učešće u složenijim novinarskim poslovima uz koordinaciju diplomiranog novinara i po nalogu urednika. 
 
Svaki učenik koji upiše i završi novinarski smer stiče kvalifikaciju Novinar saradnik. Pored kvalifikacije, ono što je još važnije srednjoškolac stiče i znanje koje će mu otvoriti brojne mogućnosti.
 
Novinarski smer odnosno njegov plan i program su osmišljeni tako da zadovolje interesovanje svakog učenika. Kako onog koji želi da postane poznato TV lice autorske emisije tako i onih koji žele da se proslave pisanjem članaka koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. 
 
Artimedijin novinarski smer priprema mlade kreativce za značajnu ulogu u budućnosti. Iz tog razloga, tokom školovanja se velika pažnja poklanja primeni modernih tehnologija u medijima. Učenici se obučavaju da koriste najsavremenije alate i da budu spremni da odgovore na sve zahteve tržišta. 
 

Predmeti na Novinarskom smeru učenicima donose stručna i opšta znanja

Tokom školovanja učenici izučavaju različite stručne predmete, pored onih opšte obrazovnih. Pomenuti stručni predmeti izabrani su tako da svakom budućem novinaru daju širinu. Kako za obavljenje različitih zanimanja u velikim medijskim kućama, tako i za usavršavanje na raznim fakultetima. Odnosi sa javnošću, novinarstvo, dramaturgija samo su neke od oblasti sa kojima će se srednjoškolac upoznati.


Ovaj obrazovni profil uključuje opšte obrazovne nastavne predmete, ali tu su i specifični predmeti na Novinarskom smeru: 

Uvod u novinarstvo

  • U okviru predmeta Uvod u novinarstvo, učenici će učiti o osnovnim pojmovima u vezi sa novinarskom istorijom, razvojem novinarstva, ali i svime onim bez čega novinarstvo nikada ne bi postojalo. Uvod u novinarstvo učenicima omogućava da savladaju osnovne principe novinarstva i shvate šta je istorijski dovelo do nastanka i razvoja savremenih medija.

Novinarstvo

  • Nastavni predmet Novinarstvo pruža učenicima osnovne ideje o tome šta je novinarstvo, koje vrste novinarstva postoje, ali i kako se novinarstvo razvijalo kroz vreme. Takođe, daje jasan pregled objašnjenja šta novinar jeste, a šta nije, kao i to čime se on bavi, kakvim se principima vodi i koji je njegov posao.
  • Tokom rada u trećem razredu na predmetu Novinarstvo, učenici će se baviti oblastima kao što su istraživačko novinarstvo, agencijsko novinarstvo, kao i novinarstvo u štampanim medijima.
  • Ovaj predmet detaljnije objašnjava đacima kako funkcionišu složenija novinarska istraživanja, ali ih i uvodi u svet radijskog, televizijskog i onlajn novinarstva. Samim tim, učenici će steći osnovne veštine, koje su potrebne svakom novinaru prilikom bavljenja različitim vrstama novinarstva.

Novinarski žanrovi

  • Na časovima novinarskih žanrova bavimo se definisanjem osnovnih oblika izražavanja novinara, osnovnim faktografskim i beletrističkim žanrovima. U sklopu ovog predmeta, učenici će naučiti kako da raspoznaju, analiziraju strukturu različitih novinarskih žanrova, istražuju za potrebe osnovnih novinarskih žanrova, i pišu iste.
  • U četvrtom razredu, učenike uvodimo u sferu analitičkih novinarskih žanrova, dajući im osnovne informacije o složenijim vrstama tekstova, kao što su Kritika, komentar, intervju-profil i članak.

Novinarska etika

  • Novinarska etika je predmet koji učenicima daje uvid u osnovna načela, koja su važna za novinarsku profesiju. Tokom analize novinarske etike i kodeksa novinara, učenici će steći uvid u najvažnije principe, Kojima jedan profesionalni novinar treba da se void. Razvijanje kritičkog mišljenja, prepoznavanje etički korektnog i nekorektnog medijskog sadržaja su takođe deo ovog predmeta.

Odnosi sa javnošću

  • Odnosi sa javnošću pružaju učenicima uvid u složene radnje, koje se tiču organizacionih potreba različitih kompanija i medija. Kroz usavršavanje svojih komunikacionih i organizacionih veština, učenici će spoznati važnost dobrih odnosa sa javnošću, ali doći u kontakt i sa oblastima kao što su marketing, ljudski resursi, organizacija različitih manifestacija, kao i profesionalno poslovanje.

Istorija medija


Stilistika


Komunikologija


Dramaturgija


Produkcija u kulturi i medijima


Kulturologija

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Novinar saradnik možete preuzeti ovde.