Iako je gluma ono što mnoge najviše zanima na ovom odseku, važno je istaći da dramski smer nudi široku lepezu nastavnih predmeta. To znači da za sve učenike koji upišu ovaj smer, gluma neće biti jedina oblast u kojoj će morati i moći da se razvijaju. Naprotiv, tokom školovanja učenici će sticati znanja iz mnogih delatnosti koje imaju široku upotrebu.

 
Tokom školovanja učenici će se upoznati sa raznim oblastima. Među njima su gluma, režija, snimanje, montaža, scenario, istorija pozorišta i filma… Podjednaka pažnja se posvećuje svakoj od pomenutih oblasti. Na taj način učenik koji pohađa dramski smer nakon završenog četvrtog razreda ima znatno šire mogućnosti kako za upis fakulteta po želji, tako i za započinjanje karijere. Školovanje na ovom odseku zamišljeno je sa idejom da se potreba u praksi pretvori u sistemsku pripremu u obrazovnom smislu.
 

Gluma, režija i još mnogo toga – ovo su predmeti dramskog smera

Predmeti koje će učenici izučavati na ovom smeru su interdisciplinarno povezani sa idejom da se stekne kompletna slika o oblasti dramskih umetnosti. Uz to, srednjoškolci će upoznati i svu tehnologiju koja se koristi prilikom realizacije projekata. Oni učenici koji se odluče za školovanje na ovom smeru biće spremniji da u budućnosti, na najkvalitetniji način odgovore na zahteve tržišta. 
 
Bez obzira na to da li učenika prilikom upisa zanima isključivo gluma, ovaj smer će mu omogućiti da započne studije u ovoj ili u nekoj drugoj oblasti. Česte su situacije u kojima se tinejdžeri predomisle kada je u pitanju profesija kojom žele da se bave. Zato je ovaj smer idealan izbor za one koje zanimaju dramske umetnosti u celini, ali još uvek nisu sigurni čime bi se bavili odnosno šta bi studirali nakon srednje škole. 

Pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, oblasti koje se izučavaju na smeru Dramska umetnost  su:

  • Gluma
  • Režija
  • Scenario
  • Montaža
  • Kamera
  • Dramaturgija
  • Kulturologija
  • Produkcija u kulturi i medijima
  • Istorija pozorišta i filma
  • Scenografija

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Saradnik u dramskoj umetnosti možete preuzeti ovde.