Ono što našu školu čini posebnom je i drugačiji pristup koji negujemo. Kako prema polaznicima škole, tako i prema njihovim roditeljima ili starateljima. Kako bismo se obavezali još dodatno o ispunjenju svih usluga, uveli smo i potpisivanje posebnog dokumenta – Ugovor o školovanju.

Roditelj, staratelj ili pravno lice koje preuzima obaveze o školovanju učenika, sa jedne i srednja škola Artimedia, sa druge strane, potpisuju ovaj dokument. Naš ugovor o školovanju služi kako bi se regulisala sva pitanja o uslovima pružanja usluga. Usluge Škole, tako i obaveze odgovornog lica u vezi sa plaćanjem usluge školovanja su istaknute u ovom dokumentu.

Ugovor o školovanju: Pogodnosti potpisivanja

Ugovor se potpisuje na četiri godine, odnosno do kraja školovanja učenika. Time se garantuje nepromenljivost visine školarine, što predstavlja pogodnost za roditelje. Ugovorom se, takođe, predviđaju uslovi za podsticajne popuste.

Svaki učenik tokom školovanja na korišćenje dobija potrebne udžbenike, priručnike i osnovni školski pribor.

U zavisnosti od toga da li se polaznik upisuje kao redovni ili vanredni učenik, Ugovor obuhvata i pojedinosti oko korišćenja online materijala na Microsoft Teams platformi, kao i njihove obaveze i pravila.

Artimedia škola nudi i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. U skladu sa izabranim programom, Ugovor donosi sve informacije i obaveze obe strane potpisnika.

Na korak bliže željenom fakultetu uz Artimedia školu!

ugovor o školovanju kao neophodan deo upisa

Načinite prvi korak!

Kontaktirajte nas na +381 (0)11 30 66 369 ili popunite online prijavu klikom na dugme ispod, zakažite sastanak, dođite i dopustite da se zajedno uverimo da li smo kompatibilni sa Vašim detetom i njegovim ili njenim afinitetima.

Online prijava