Praksa za srednjoškolce koji pohađaju dramski smer realizuje se u moderno opremljenim studijima. Učenici imaju na raspolaganju sve resurse koji im pomažu da usvoje praktične veštine i saznaju kako izgleda realizacija velikih filmskih i pozorišnih projekata. Ovako organizovana praksa učenicima pruža priliku da razviju brojna znanja i pripreme se za ono što ih očekuje na fakultetu ili poslu.

U okviru nastavnog plana i programa na odseku dramskih umetnosti predviđena je i praksa za srednjoškolce. Kroz pomenutu praksu učenici kreiraju i realizuju različite projekte. Od filmskih ostvarenja do pozorišnih predstava. Tom prilikom Artimedijini kreativci konstantno usvajaju praktične veštine, a da pritome nemaju osećaj da uče jer učestvuju u realizaciji ekskluzivne praktične nastave. 
 

Praksa za srednjoškolce uz najsavremenije uslove

Ova praksa za srednjoškolce odvija se u moderno opremljenim filmskim i televizijskim studijima naših strateških partnera. Pored toga, deo prakse realizuje se i u eksterijeru, odnosno na filmskim scenama koje se snimaju na otvorenom prostoru. 
 
S obzirom na to da se na obrazovnim programu dramskih umetnosti školuju kreativci, praksa je osmišljena tako da svaki učenik ima mogućnost da realizuje projekat na sopstvenu inicijativu.
 
Srednja škola Artimedia želi na svakom koraku da podstakne učenike na samostalnost. Uz to verujemo da su takvi projekti učenicima zanimljiviji, da ih dodatno motivišu na dalji napredak i što je najvažnije da uživaju u onome što rade. To nije sve, kroz realizaciju ovakvih projekata učenici se osposobljavaju da ideju pretoče u projekat. 
 
Praksa za srednjoškolce podrazumeva i samostalno planiranje aktivnosti i predviđanje potrebnih resursa za realizaciju projekta. Na kraju učenik mora da pokaže i sposobnost snalaženja, samostalnog ili timskog, prilikom same realizacije čitavog projekta. 
 
Srednja škola Artimedia je svesna da se na ovom odseku školuju kreativci kojima je za rad neophodna savremena oprema. Zato smo za realizaciju svakog projekta učenicima na raspolaganje stavili svu opremu koju posedujemo. Jedan od važnijih segmentata prakse jeste upravo i baratanje tom opremom. Jer bez nje učeniku će znatno teže postati umetnik budućnosti.