Muzičari koji se školuju u srednjoj školi Artimedia razlikuju se od ostalih po tome što na ovom odseku izučavaju popularne muzičke žanrove koje i sami slušaju. Naša Artimedia nije samo škola muzičke produkcije. Predmeti na Muzičkom smeru uključuju pevanje, solfeđo, istoriju muzike, primenjenu muziku…

Muzičari srednje škole Artimedia na času
U fokusu muzičkog smera su komponovanje, aranžiranje i muzička produkcija. Pored toga, mladi i talentovani školarci će moći i da usavrše svoje pevačke veštine. 
 
Nastavni plan i program osmišljen je prema interesovanjima učenika, odnosno usmeren je ka popularnim muzičkim žanrovima kao što su POP, SOUL, R’n’B…
 
Za razliku od drugih muzičkih škola u kojima se obrazuju isključivo muzičari za jedan, najčešće klasičan žanr, Artimedia neguje drugačiji pristup. Verujemo da je za srednjoškolca veoma važno da voli ono na čemu radi. Samo na taj način će ostati motivisan za dalji napredak i usavršavanje. Uz to, muzičari koji izađu iz srednje škole Artimedia će biti spremniji da sve svoje ideje pretoče u delo i dokažu svoje veštine na sceni.
 

Predmeti na Muzičkom smeru za nove generacije

Kroz nastavu u moderno opremljenom studiju, muzičari naše škole stiču praktične veštine. To znači da sve ono što su naučili kroz teorijski deo nastave imaju priliku da dodatno usavrše na realnim projektima.
 
Savremeni muzičari 21. veka pored talenta moraju da poznaju i tehnologiju. Srednja škola Artimedia i nen muzički smer srednjoškolcima pružaju znanje i umeće kao i daju na raspolaganje najsavremenije instrumente za komponovanje, aranžiranje, snimanje i obradu zvuka. 
 
Školovanje na ovom odseku prilagođeno je različitim nivoima znanja. To znači da ga mogu pohađati i učenici koji se nikada ranije nisu pohađali muzičku školu, kao i oni koji već poseduju određeno znanje. Srednja škola Artimedia je prepoznatljiva po tome što okuplja decu u kojima pronalazi neotkrivene talente i njihovu kreativnost pretvara u tražene veštine. 
 

Muzičari Artimedia škole izučavaju sledeće oblasti: 

Pored opšte obrazovnih, nastavnim planom i programom su obuhvaćeni i sledeći stručni nastavni predmeti na Muzičkom smeru: 

 • Muzička produkcija

 • Osnovi snimanja muzike

 • Na predmetu Osnovi snimanja muzike učenici se upoznaju sa načinima snimanja. Koje vrste mikrofona postoje, čemu oni služe i kako funkcionišu. Na koji način kvalitetno usnimiti i editovati snimljeni signal (vokali i instrumenti), kao i midi programiranje. A nakon snimanja uči se i završna faza nastanka pesme, a to su miks i mastering. Na časovima učenici snimaju covere, stvaraju obrade popularnih pesama u novim aranžmanima, a takođe rade i na autorskim pesmama.
 • Snimanje i obrada zvuka

 • Šta je to zvuk? Kako nastaje, koji su njegovi parametri, koje se to pojave dešavaju prilikom prostiranja zvuka i kako dobiti dobru akustiku u studiju? Na koji način i ko snima zvuk za film? Šta ako nije dobro usnimljen zvuk na setu? Šta je to dramaturgija zvuka? Zapravo – na koji način da dobijemo kvalitetan (tehnički i umetnički) zvuk na filmu ili televiziji? Sve su to pitanja na koja naši učenici dobijaju odgovor i budu spremni za obavljanje uloge snimatelja i dizajnera zvuka.
 • Primenjena muzika

 • Primenjena muzika se odnosi pretežno na muziku za film i pozorište. Kako je nastao zvučni film, koji je proces stvraranje muzike za film i pozorište, na koji način muzika utiče na scenu i kakvu emociju izaziva, koji su to muzički pojmovi na filmu, samo su neka od pitanja na koja učenici dobijaju odgovor. Prateći primere najboljih svetskih kompozitora, analizirajući muziku, učenici imaju priliku i za stvaranje autorske muzike za školske filmove i predstave.
 • Pevanje

 • Harmonija

 • Solfeđo

 • Istorija muzike

 • Dramaturgija

 • Produkcija u kulturi i medijima

 • Kulturologija

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Saradnik u muzičkoj umetnosti možete preuzeti ovde.