Muzičari koji se školuju u srednjoj školi Artimedia razlikuju se od ostalih po tome što na ovom odseku izučavaju popularne muzičke žanrove koje i sami slušaju. Naša Artimedia nije samo škola muzičke produkcije, već i škola koja nudi nastavne predmete poput pevanja, solfeđa, istorije muzike, primenjene muzike…

Muzičari srednje škole Artimedia na času
U fokusu muzičkog smera su komponovanje, aranžiranje i muzička produkcija. Pored toga, mladi i talentovani školarci će moći i da usavrše svoje pevačke veštine. 
 
Nastavni plan i program osmišljen je prema interesovanjima učenika, odnosno usmeren je ka popularnim muzičkim žanrovima kao što su POP, SOUL, R’n’B…
 
Za razliku od drugih muzičkih škola u kojima se obrazuju isključivo muzičari za jedan, najčešće klasičan žanr, Artimedia neguje drugačiji pristup. Verujemo da je za srednjoškolca veoma važno da voli ono na čemu radi. Samo na taj način će ostati motivisan za dalji napredak i usavršavanje. Uz to, muzičari koji izađu iz srednje škole Artimedia će biti spremniji da sve svoje ideje pretoče u delo i dokažu svoje veštine na sceni.
 

Muzički smer za nove generacije

Kroz nastavu u moderno opremljenom studiju, muzičari naše škole stiču praktične veštine. To znači da sve ono što su naučili kroz teorijski deo nastave imaju priliku da dodatno usavrše na realnim projektima.
 
Savremeni muzičari 21. veka pored talenta moraju da poznaju i tehnologiju. Srednja škola Artimedia i nen muzički smer srednjoškolcima pružaju znanje i umeće kao i daju na raspolaganje najsavremenije instrumente za komponovanje, aranžiranje, snimanje i obradu zvuka. 
 
Školovanje na ovom odseku prilagođeno je različitim nivoima znanja. To znači da ga mogu pohađati i učenici koji se nikada ranije nisu pohađali muzičku školu, kao i oni koji već poseduju određeno znanje. Srednja škola Artimedia je prepoznatljiva po tome što okuplja decu u kojima pronalazi neotkrivene talente i njihovu kreativnost pretvara u tražene veštine. 
 

Muzičari Artimedia škole izučavaju sledeće oblasti: 

Pored opšte obrazovnih nastavnih predmeta, nastavnim planom i programom su obuhvaćeni i stručni nastavni predmeti: 

  • Muzička produkcija
  • Snimanje i obrada zvuka
  • Primenjena muzika
  • Pevanje
  • Harmonija
  • Solfeđo
  • Istorija muzike
  • Dramaturgija
  • Produkcija u kulturi i medijima
  • Kulturologija

Tabelarni prikaz nastavnih predmeta obrazovnog profila Saradnik u muzičkoj umetnosti možete preuzeti ovde.