Artimedia srednja škola za novinare je idealan izbor za sve talentovane učenike koji prate aktuelne trendove i spremni su da svoje ideje pretvore u delo.

Kako postati novinar? Artimedia pruža šansu za ostvarenje tvog sna!

Artimedia je jedinstvena srednja škola za novinare koja se konstantno prilagođava promenljivim zahtevima tržišta rada. Napredak modernih tehnologija u značajnoj meri je uticao na medije, odnosno na sva zanimanja za koja se pripremaju učenici novinarskog smera.

Iz tog razloga, naša srednja škola za novinare odlučila je da primeni drugačiji pristup u školovanju učenika. Kao rezultat ovakvog kocepta mladi kreativci postaju spremni za obavljanje brojnih zanimanja, ali i za upis raznih fakulteta

Kako postati novinar? Kombinacijom teorijske nastave i prakse učenik stiče primenljive veštine. Te veštine ga pripremaju za kreiranje časopisa i realizaciju autorskih emisija. Uz to, omogućavaju mu aktivno učestvovanje na svim velikim projektima koji se realizuju u okviru medijskih kuća. 
 
Podsećamo vas da se iz tog razloga praktična nastava i održava u moderno opremljenim studijima i specijalizovanim prostorijama za ovakvu edukaciju. 
 

Srednja škola koja priprema učenike za novinarski poziv

Zbog potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja i razvoja karijere, učenik se osposobljava za: 
 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
 • samostalnu pripremu informacija o događajima i pojavama u novinarskim formama (vest, proširena vest, tonska vest, video vest, vesti u nizu, izveštaj, izjava, intervju)
 • učestvovanje u pripremi informacija i ostalog materijala za izradu složenijih novinarskih formi (novinarski članak, radio i tv paket, reportaža u štampi, na radiju, televiziji, onlajn mediju)
 • prezentuje vesti u programima elektronskih medija i vodi manje složene emisije
 • efikasan rad u timu
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u karijeri
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu
 • razvijanje kritičkog mišljenja kao jedne od osnovnih foskula novinarske profesije
 • sticanje znanja i veština za uključivanje u sve novinarske poslove koji se obavljaju u radio i TV centrima, novinskim agencijama, novinskim kućama
 • korišćenje softverskih i hardverskih komponenti multimedijalnih sistema
 • korišćenje softverskih multimedijalnih alata u audio i video produkciji.