Popust za upis u srednju školu Artimedia je jedan od glavnih razloga, pored originalnog programa, što se tokom predupisnog roka popuni oko 80% kapaciteta škole. Predupisni rok traje od oktobra do aprila i tokom tog perioda Artimedia raspolaže fondom za subvencionisanje školarine svojim budućim učenicima.

Ako svoje dete upišete na neki od ekskluzivnih programa tokom predupisnog roka ostvarićete pravo na popust na školarinu kroz plaćanje na rate. Tačnije, školarinu ćete moći da isplatite kroz maksimalnu 21. ratu.

Sa druge strane, čak i ukoliko se odlučite za upis u redovnom roku koji je aktuelan u maju i junu, imaćete priliku da ostvarite popust. U tom slučaju školarinu možete uplatiti na 12 mesečnih rata ili kvartalno.

Popust na školarinu za uplatu u celosti

Za sve one koji školarinu uplate u celosti odobrava se popust od 5%.

Svaki popust osmišljen je sa ciljem da svim kreativcima omogući najbolje školovanje

Kao što znate, privatna srednja škola Artimedija akcenat stavlja na rad, trud, inicijativu, ideju, samostalnost, prisutnost, saradnju i humanost. Verujemo da jedino na taj način možemo da pripremimo mlade i talentovane ljude na budućnost koja ih očekuje. 
 
Sigurni smo da svaki naš učenik poseduje upravo ove karakteristike. Takođe, očekujemo da će ih kroz četvorogodišnje školovanje i dokazati. Iz tog razloga svaki srednjoškolac koji pohađa Artimediju motiviše se podsticajnim popustima. 
 
Opredelite se za model školovanja koji vam najviše odgovara i saznajte kakav popust na školarinu u okviru njega vas očekuje. Birajte između redovnog školovanja, vanrednog školovanja, kao i dokvalifikacija i prekvalifikacija.
 

Koledž sistem nastave

Ako izaberete redovno školovanje u Artimediji vaše dete će pohađati jedinstveni koledž sistem nastave. To znači da će svakog dana dolaziti u školu u 8:30 i izlaziti iz nje u 16:30, bez ikakvih dodatnih obaveza koje mora da završi kod kuće.

Tokom tog perioda vaš školarac će imati priliku da radi sa mentorima, prođe kroz predviđeni termin za učenje, usavršava svoja znanja u posebnim, moderno opremljenim prostorijama kao što su tonski studio, računarski centar i specijalizovane učionice.

Takođe, na raspolaganju će im biti i brojna savremena tehnologija i interaktivni edukativni alati koji imaju za cilj da im olakšaju proces usvanja novih znanja. Uz to, očekuje ih i visokostručni nastavni kadar koji čine predavači sa razvijenim najrazličitijim afinitetima i talentima.

Redovno
školovanje

Cena sa
podsticajnim popustima

Puna cena

Upisnina

Na 12 rata
za upisane u redovnom roku

Na 20 rata
za upisane u predupisnom roku

I razred

5200

7400

500

392

235

II razred

5200

7400

-

433,33

260 

III razred

5980

7400

-

498

299

IV razred

5980

7400

-

498

299

*iznosi su izraženi u eur, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

Prijavite se

Premium vanredno školovanje u srednjoj školi Artimedia je specijalna ponuda školovanja za sve one koji nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu, žive u inostranstvu ili su profesionalno angažovani u sportu, umetnosti, medijima, a žele maksimum znanja i diplomu koja će im omogućiti upis na sve fakultete kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Premium vanredno školovanje omogućava učeniku pristup online platformi za preuzimanje planiranih profesionalno snimljenih video lekcija, tutoriala i pdf fajlova za kompletan nastavni program.

Dobijanjem eklsuzivnog user name-a, korisniku Premium vanrednog paketa je omogućen download kompletnog audio-video materijala i pdf fajlova. Bilo kada i bilo gde možete uživati u kvalitetnom zvuku (24bit/48kHz) i HD slici vaših video lekcija!

Premium vanrednim paketom su obuhvaćene konsultacije sa predmetnim nastavnicima po želji – u prostoru škole ili online putem, kao i polaganje ispita.

Premium vanredno

Cena 

Na 21 rata
za upisane u redovnom roku

I razred

3960

330

II razred

3960

330

III razred

4500

375

IV razred

4500

375

*Premium vanredno obuhvata do 50 konsultacija po razredu i jedan izlazak na ispit po nastavnom predmetu.

Prijavite se

Vanredno školovanje po veoma povoljnim uslovima

Ovo je poseban vid edukacije namenjen svima koji nisu u prilici da redovno prate nastavu. Prilagođen koncept nastave svakom učeniku omogućava da dobije kvalitetno obrazovanje.

Konsultacije sa profesorima omogućavaju učenicima pomoć na svakom koraku. Dok se kroz polaganje ispita iz svih nastavnih predmeta stiče diploma srednje škole Artimedia koja učeniku dalje omogućava upis na željeni fakultet ili zaposlenje u struci.

Premium vanredno

Cena 

Na 21 rata
za upisane u redovnom roku

I razred

3000

250

II razred

3000

250

III razred

3000

250

IV razred

3000

250

*Vanredno obuhvata do 15 konsultacija po razredu i jedan izlazak na ispit po nastavnom predmetu.

Prijavite se

Prekvalifikacija je savršeno rešenje za vaše novo zanimanje

Srednja škola Artimedia je jedina škola koja vrši prekvalifikacije i dokvalifikacije u oblasti Kulture, umetnosti i javnog informisanja. 
 
Prekvalifikacija predstavlja edukaciju za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada.
 

Jedini uslov koij bi trebalo da ispunjavate jeste završena bilo koja gimanzija ili srednja stručna škola u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • svedočanstava svih završenih razreda
  • diploma o položenom maturskom ili završnom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih
Ukoliko upišete program prekvalifikacije bićete u prilici da polažete ispite iz stručnih predmeta koje odredi nastavničko veće škole.
 
Nakon što položite sve ispite razlike i uspešno realizujete željeni nastavni program, dobijate svedočanstva za sva četiri razreda i diplomu srednje škole Artimedia koja će vam omogućiti upis na željeni fakultet ili zaposlenje u struci.
Prijavite se

Nastavite sa usavršavanjem, bez obzira na područje rada

Ukoliko ste završili trogodišnji obrazovni program, dokvalifikacija će vam omogućiti da se usavršite po drugog, dužem obrazovnom profilu.

Jedini uslov za dokvalifikaciju jeste da ste završili bilo koju stručnu školu u trajanju od 3 godine.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • svedočanstava svih završenih razreda
  • diploma o položenom završnom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih

Školovanje po programu dokvalifikacije podrazumeva polaganje dopunskih ispita iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti. Kao i iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi nastavničko veće škole.

Nakon usvojene odluke nastavničkog veća o priznanju predmeta i polaganju dopunskih ispita, direktor škole donosi rešenje koje sadrži sledeće stavke. Lične podatke učenika, priznate predmete i ocene po razredima, dopunske ispite iz predmete koji su utvrđeni učeniku da polaže, po redosledu razreda, obaveza polaganja završnog ispita, ispitne rokove u skladu sa opštim aktom škole. Po završetku dokvalifikacije učenik stiče diplomu srednje škole Artimedia koja mu omogućavaju upis na željeni fakultet ili zaposlenje u struci.

Prijavite se