Praksa u srednjoj školi Artimedia osmišljena je tako da učenicima omogućava sticanje praktičnih znanja u tonskom i midi studiju ove obrazovne ustanove.

Praksa u tonskom studiju za srednjoškolce

Muzički smer u srednjoj školi Artimedia se po mnogo čemu izdvaja u odnosu na druge, muzičke škole. Između ostalog, jedna od najvećih prednosti jeste i praksa koja se realizuje u moderno opremljenim i specijalizovanim prostorijama. Budući muzičari pripremaće se za svoje zanimanje tako što će izvoditi vežbe na terenu. Ove vežbe podrazumevaju usavršavanje u raznim muzičkim studijima koji pripadaju strateškim partnerima škole. Ovako organizovana praksa ima za cilj da svakom srednjoškolcu pruži najsavremenija znanja, iskustva i veštine. 
 
Fokus muzičkog smera je na sticanju praktičnih znanja i to onih koji imaju punu primenu na tržištu. To znači da se učenik već tokom školovanja osposobljava za ono što ga čeka po završetku srednje škole. U produkciji škole učenik realizuje autorske pesme, snima filmove (obrađuje zvuk i autorsku muziku), realizuje radio i tv džinglove, songove za pozorišne predstave i slično.
 

Praksa u srednjoj školi Artimedija stvara umetnike

Ovako organizovana praksa u tonskom studiju za srednjoškolce je jedini način da stvorimo umetnike koji su spremni da pretvore svaku ideju u delo. Kao što znate za upis na ovaj smer je presudan talenat, a ne prethodno obrazovanje učenike. Razlog za to je jednostavan. Artimedia traži kreativce koje će obučiti da svima pokažu različitost koju nose u sebi.
 
Cilj ove srednje škole nije da svaki učenik izađe sa istom idejom, već naprotiv da bude jedinstven i neponovljiv muzičar. Za ostvarivanje takvog cilja nisu nam dovoljni samo kreativni učenici i najbolji profesori, nego i mogućnosti za realizaciju najefikasnie prakse. Takva praksa je ona koja podrazumeva da učenici na raspolaganju imaju najsavremenije softvere i instrumente. Iz tog razloga, osim tonskog studija u okviru škole, tu su i studiji naših partnera. 
 
S obzirom da smo učenicima obezbedili ovakve uslove za praksu, odlučili smo da prilagodimo i nastavni plan i program i usmerimo ih ka popularnim muzičkim žanrovima. Verujemo da ukoliko rade na najsavremenijoj opremi, izučavaju muziku koju slušaju i imaju pomoć obučenih mentora, naši učenici mogu pomeriti svaku granicu. 
 

Muzičke sekcije

Pevačka sekcija: Na časovima pevanja insistira se na razvijanju vokalne tehnike (čisto intoniranje, rad na dikciji), uvežbavaju se pesme, vežbamo višeglasje i pevanje u horu. Tokom godine, učenici pevačke sekcije imaju svoj nastup na internom času pred publikom.

Na sekciji muzičke produkcije u tonskom studiju se snimaju se coveri popularne muzike i uvežbava sređivanje vokala. Sa učenicima se radi na estetskom oblikovanju, snimanju, editovanju, miksu, pa čak i komponovanju. Sekcija muzičke produkcije je usko povezana sa pevačkom sekcijom. Ekipa muzičke produkcije je zadužena za pravljenje muzičkih aranžmana za školske priredbe i muzike za školske predstave.