Katarina Savić – Srpski jezik i književnost, Stilistika

Katarina Savić je rođena u Valjevu 1991. godine, a zvanje diplomirani filolog srbista je stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine. U našoj školi radi od 2020. godine kao nastavnica srpskog jezika i književnosti. Pored toga, drži vežbe novinarima, i u vidu vannastavnih aktivnosti sa učenicima razvija kreativno pisanje i javni nastup.