Maja Simić – koordinator

Studije je završila na Defektološkom fakultetu (FASPER) na katedri za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajem u društvenom ponašanju. Nešto kasnije na istom fakultetu  je završila i studijski program defektologija – modul senzomotoričke smetnje i poremećaji. U institutu za mentalno zdravlje dece i omladine završava dvosemestralne studije reedukacije psihomotorike i relaksaciju kao terapijske metode u decijoj psihijatriji. Iskustvo stiče paralelno sa studijama i daljim usavršavanjima u ustanovama za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja, vrtićima, specijalnim škola za obrazovanje i vaspitanje dece sa razvojnim smetnjama. Učestvovala je u pripremi i realizaciji različitih programa i naučnih radova kroz teme bliske stečenom obrazovanju. U okviru radionica i direktnim radom sa decom i mladima utvrđuje i unapređuje znanja i kompetencije.

Skoro pet godina u Atrimediji uspešno obavlja, primenjuje i implementira stečene kompetencije na poziciji stručnog saradnika i koordinatora škole. Pokazala je odlične organizacione sposobnosti kroz timski rad, rad u vaspitnim i vannastavnim aktivnostima.