Marina Milić – sekretar škole

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine.
Ima 13 godine radnog iskustva u struci ( od čega preko 2 godine rada kao pripravnik u Drugom osnovnom sudu u Beogradu, rad na mestu saradnika u advokatskoj kancelariji , rad na mestu saradnika u kancelariji javnog beležnika i dr.)
Poslednjih 7 godina radi na radnom mestu Sekretara škole.
Ima položen državni ispit za Sekretara škole.
Tokom svog rada prisustvovala brojnim seminarima i savetovanjima iz oblasti radnog prava, obrazovanja i javnih nabavki.