Premium vanredno školovanje

Želite najbolje za Vaše dete?

Premium vanredno školovanje u srednjoj školi Artimedia je specijalna ponuda školovanja za sve one koji nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu, koji žive u inostranstvu ili su profesionalno angažovani u sportu, umetnosti, medijima ili drugim oblastima, a žele maksimum znanja i diplomu koja će im omogućiti upis na sve željene fakultete kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Vanredno školovanje u Artimedia školi

Ko se sve može upisati kao vanredni učenik?

Prema Zakonu o srednjem obrazovanju, kandidati stariji od 17 godina mogu da se upišu kao vanredni učenici. U posebnim situacijama mogu da se upišu i kandidati iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima.

Prijemna procedura Artimedia škole uključuje psihološko testiranje sa našim psihologom, u sklopu kog se polažu 3 testa.

Naša škola ima u ponudi 2 modela paketa vanrednog školovanja:

  1. Vanredno školovanje – kandidat dobija neophodnu literaturu, ima konsultacije sa predmetnim nastavnikom, a zatim polaže ispit. U ovom modelu nema pohađanja nastave.

Tu je i naše:

  1. Premium vanredno školovanje – kandidat dobija pristup Microsoft Teams online platformi putem koje može koristiti profesionalno snimljene video lekcije i tutorijale, kao i literaturu u PDF ekstenziji za kompletan nastavni program, kao i štampanu literaturu. Kandidat ima konsultacije sa nastavnikom, a zatim polaže ispit iz nastavnog predmeta. U ovom modelu takođe nema pohađanja nastave.

Premium vanredno školovanje: Kako funkcioniše naša online platforma?

Dobijanjem ekskluzivnog user name-a, korisniku Premium vanrednog školskog paketa je omogućeno preuzimanje kompletnog audio-video materijala i PDF fajlova putem platforme Microsoft Teams. Bilo kada i bilo gde možete uživati u kvalitetnom zvuku (24bit/48kHz) i HD slici vaših video lekcija!

Premium vanrednim paketom su obuhvaćene konsultacije sa predmetnim nastavnicima po želji – bilo u prostoru škole ili online putem, kao i polaganje svih ispita.

Jednostavno, brzo i lako – to je naše premium vanredno školovanje!

Dobro došli u Artimedia školu!

Prijavite se